Σε ανακοίνωσή της η Κοινοπραξία που έχει αναλάβει την κτηματογράφηση στους Νομούς Ξάνθης και Δράμας αναφέρεται στη λήξη της προθεσμίας για υποβολή δηλώσεων δικαιωμάτων του Ν. 2308/1995»

“Κατόπιν των ανυπόστατων φημών που διοχετεύτηκαν στα ΜΜΕ για παρατάσεις στην διαδικασία της Κτηματογράφησης, είναι επιτακτικό οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν καθώς η προθεσμία της εμπρόθεσμης προσέλευσης οριστικά ολοκληρώνεται στις 31/10/2019 για τους νομούς Δράμας και Ξάνθης.”