Με απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ κ. Χρήστου Μέτιου, τα οκτώ μέλη που
θα εκπροσωπούν την Περιφέρεια ΑΜΘ στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας
ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ ορίζονται ως εξής:

 Αικατερίνη Ιωαννίδου του Νικολάου
 Αθανάσιος Μπέλας του Ιωάννου
 Μαργαρίτα Γουδετσίδου του Ευαγγέλου
 Ερχάν Μολλά Αλή Μεμέτ του Μεμέτ
 Ερκάν Κιουτσούκ Χασάνογλου του Ισμαήλ
 Μαίρη Τσιακίρογλου του Σωτηρίου
 Λεωνίδας Γεωργόπουλος του Χρήστου
 Δήμητρα Τσούκα του Στεργίου

Ως Πρόεδρο του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ο Περιφερειάρχης προτείνει
την κ. Αικατερίνη Ιωαννίδου.