Με διαπαραταξιακή σύνθεση, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κλεισθένη και των πρόσφατων αλλαγών στη νομοθεσία για τους Δήμους ώστε η δημοτική αρχή να διαθέτει την πλειοψηφία, ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία για τη σύνθεση των δύο Επιτροπών στο Δήμο Ξάνθης, την Κυριακή.

Τρία μέλη σε κάθε επιτροπή ορίζονται από το Δήμαρχο και άλλα 6 όπως και οι αναπληρωματικοί τους εκλέγονται μετά από προτάσεις  των 4 πρώτων παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αναλυτικά η συνθέσεις που προέκυψαν:

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Όνομα Παράταξη Τρόπος ανάδειξης
Μ. Τσέπελης Δύναμη για το αύριο Ορισμός
Μ. Φανουράκης Δύναμη για το αύριο Ορισμός
Ι. Ζερενίδης Δύναμη για το αύριο Ορισμός
Σ. Μπεκήρογλου Δύναμη για το αύριο Εκλογή
Α. Ελευθεριάδης Δύναμη για το αύριο Εκλογή
Η. Ασκαρίδης (αναπληρωματικός) Δύναμη για το αύριο Εκλογή
Χ. Δημούδη (αναπ.) Δύναμη για το αύριο Εκλογή
Χ. Δημαρχόπουλος Δήμος Πρότυπο Εκλογή
Κ. Παπαδόπουλος Δήμος Πρότυπο Εκλογή
Θ. Ηλιάδης (αναπ.) Δήμος Πρότυπο Εκλογή
Ε. Παυλίδου (αναπ.) Δήμος Πρότυπο Εκλογή
Π. Σταυρακάρας Ξάνθη για όλους Εκλογή
Σ. Μελισσόπουλος (αναπ.) Ξάνθη για όλους Εκλογή
Γ. Παπαχρόνης Αγάπη για την Ξάνθη μας Εκλογή
Δ. Γεωργιάδης  (αναπ.) Αγάπη για την Ξάνθη μας Εκλογή

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Όνομα Παράταξη Τρόπος ανάδειξης
Μ. Φανουράκης Δύναμη για το αύριο Ορισμός
Ι. Ζερενίδης Δύναμη για το αύριο Ορισμός
Λ. Καρά Οσμάν Δύναμη για το αύριο Ορισμός
Η. Ασκαρίδης Δύναμη για το αύριο Εκλογή
Σ. Μπαντάκ Δύναμη για το αύριο Εκλογή
Χ. Δημούδη(αναπληρωματική) Δύναμη για το αύριο Εκλογή
Α. Ελευθεριάδης (αναπ.) Δύναμη για το αύριο Εκλογή
Σ. Γουναρίδης Δήμος Πρότυπο Εκλογή
Σ.Ιγιαννίδης Δήμος Πρότυπο Εκλογή
Μ. Σαββίδης (αναπ.) Δήμος Πρότυπο Εκλογή
Ε. Παυλίδου (αναπ.) Δήμος Πρότυπο Εκλογή
Τ. Χουσεΐνογλου Ξάνθη για όλους Εκλογή
Ε. Χαριτωνίδου (αναπ.) Ξάνθη για όλους Εκλογή
Α. Τσακιρίδης Αγάπη για την Ξάνθη μας Εκλογή
Χ. Διαφωνίδης  (αναπ.) Αγάπη για την Ξάνθη μας Εκλογή