Η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας  κ. Π. Κυπριανίδου και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) προσκαλούν στην Ενημερωτική Εκδήλωση για το Β΄ Κύκλο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», που προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑΝΕΚ (ΕΣΠΑ 2014 – 2020).

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Ξάνθη, την Τρίτη 14 Μαΐου 2019 και ώρες 10:30- 14:30, στο Αμφιθέατρο του  Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου – Παράρτημα Ξάνθης του ΕΚ ΑΘΗΝΑ

Στην εκδήλωση θα παραβρεθεί ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθης Γιαννακίδης.

Πρόγραμμα

10:30-11:00 Προσέλευση και εγγραφή συμμετεχόντων
11:00-11:30 Εισαγωγική ομιλία – Ε. Γιαννακίδης, Υφυπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης
11:30-13:30 Παρουσίαση του Β’ κύκλου της Ενιαίας Δράσης “ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ” – Ε. Παυλακάκη, Προϊσταμένη ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Κατηγορίες δαπανών / Επιλεξιμότητα – Δ. Τσούπρου, στέλεχος Μονάδας Β’ ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Αξιολόγηση των προτάσεων και Παρουσίαση Υποβολής Πρότασης Β’ κύκλου μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων –  Στ. Πούλου, στέλεχος Μονάδας Α’ ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

13:30- 14:30 Οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης ως κίνητρο για την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας – Ι. Μυλωνά, Προϊσταμένη του τμήματος Καινοτομίας της Διεύθυνσης Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας της ΓΓΕΤ

Ερωτήσεις – Συζήτηση 

Διαβάστε περισσότερα για τη δράση “ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ” (Β’ κύκλος)