Τα τελευταία χρόνια λόγω διαφόρων συγκυριών η έννοια των νεοφυών επιχειρήσεων έχει εισέλθει στο επίκεντρο του επιχειρηματικού γίγνεσθαι γενικότερα, ειδικότερα δε στις ζωές των νέων επιχειρηματιών και επαγγελματιών. Τούτο συνιστά αποτέλεσμα της ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης σε συνδυασμό με την έξαρση των πρωτότυπων ιδεών (που προβάλλονται στο διαδίκτυο και όχι μόνο), καθώς και της πιεστικής οικονομικής κατάστασης που οδηγεί κάποιον να σκεφτεί «έξω απο το κουτί» προκειμένου να υπερβεί την τραχιά ροή της  καθημερινότητας και να προσεγγίσει το δημιουργικό επιχειρείν.

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις ήρθαν να γεμίσουν αυτά τα κενά και ο ρόλος των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης μπορεί να γίνει καθοριστικός στην υγιή ανάπτυξη και καθιέρωση  τέτοιων εγχειρημάτων. Η λεγόμενη «θερμοκοιτίδα» νεοφυών επιχειρήσεων είναι αυτή που αναλαμβάνει την ένταξη και ωρίμανση των επιχειρήσεων αυτών σε πραγματικό  περιβάλλον αγοράς. Ας εμβαθύνουμε λίγο στον όρο θερμοκοιτίδα προς αποφυγή παρεξηγήσεων.

Μία θερμοκοιτίδα νεοφυών επιχειρήσεων παρέχει ορισμένες υπηρεσίες, για την ανάπτυξη και εξέλιξη της αρχικής ιδέας (π.χ νομική κάλυψη, λογιστική κάλυψη, επαγγελματική στέγη, επαγγελματικό εξοπλισμό). Ενόσω μία τέτοιου είδους επιχείρηση βρίσκεται σε ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο σύμφωνα με τους νόμους της αγοράς, βασικός στόχος της θερμοκοιτίδας είναι η βέλτιστη επικοινωνιακή δικτύωση αυτής με τον επιχειρηματικό κόσμο, με σκοπό είτε να πουλήσει το τελικό προϊόν είτε να απορροφηθεί από μεγαλύτερη εταιρία με ευνοϊκούς πάντα όρους εξαγοράς.

Η ανταλλαγή των υπηρεσιών αυτών προκύπτει από μία διμερή συμφωνία και ποικίλει ανάλογα με την προσέγγιση της κάθε πλευράς. Μοιραία προκύπτει η εξάρτηση της θερμοκοιτίδας από την εξέλιξη της νεοφυούς επιχείρησης  και το αντίθετο. Συνεπώς, η αξιολόγηση της ιδέας και της πορείας που διαγράφει μέσα στο χρόνο μία νεοφυής επιχείρηση εντός της θερμοκοιτίδας είναι καθοριστική για την επιβίωση και των δύο. Ως εκ τούτου η θέσπιση αξιοκρατικών κριτηριών με κύριο προσανατολισμό την υγιή λειτουργία όλων των παραγόντων που σχετίζονται με τη θερμοκοιτίδα είναι μονόδρομος και αναγκαιότητα.

Η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει εντούτοις να λειτουργήσει ως «θερμοκοιτίδα» – προστάτιδα των νεοφυών επιχειρήσεων σηματοδοτώντας τον νέο τρόπο επιχειρηματικής σκέψης και προάγοντας την εξωστρέφεια του δήμου και της περιφέρειας με τη προώθηση και την αξιοποίηση προσώπων και ιδεών που με τις υπάρχουσες συνθήκες είναι αδύνατη. Η προσέγγιση αυτή έχει ως απώτερο σκοπό την αφύπνιση των αντανακλαστικών των πολιτών γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ της δημιουργικής σκέψης και της υλοποίησης. Όλα τα παραπάνω διευκολύνονται ακόμα περισσότερο με την ύπαρξη του Πολυτεχνείου στην πόλη μας όπου η έρευνα και η ανάπτυξη μονοπωλεί το ενδιαφέρον όλων των συντελεστών του.

Τέλος, η ανάγκη δημιουργίας περιβάλλοντος ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο αποτελεί κύριο καθήκον της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η προσπάθεια για κάτι τέτοιο απαιτεί συνεχή παρακολούθηση των νέων τάσεων, αφοσίωση στην ερμηνεία τους και εφαρμογή αυτών στα πραγματικά δεδομένα της κοινωνίας.

Μαρίνος Ψωμάς

 O Μαρίνος Ψωμάς είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός που εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας και παράλληλα φοιτά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης  στην κατεύθυνση «Τεχνολογίες Συστημάτων και Δικτύων Επικοινωνιών».