Στην τρέχουσα πρόσκληση του Υπ. Οικονομίας για το Επιχειρησιακό προγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ, αρμοδιότητας Στάθη Γιαννακίδη,θα υποβληθεί το έργο της Ενεργειακής αναβάθμισης του Νοσοκομείου Ξάνθης, προϋπολογισμού 3.070.000 ευρώ.

Σε σχετική ανακοίνωση ο Διοικητής Αχιλλέας Γερόπουλος αναφέρει:

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχει ολοκληρώσει την προμελέτη για την εξοικονόμηση ενέργειας από προγράμματα του ΕΣΠΑ που έχει ανακοινώσει η ειδική γραμματεία του Ευρωπαϊκού ταμείου περιφερειακής ανάπτυξης και του Ταμείου συνοχής του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Ο Διοικητής του Νοσοκομείου κ. Αχιλλεας Γερόπουλος και οι συνεργάτες του από την Τεχνική και Διοικητική Υπηρεσία, συμμετέχοντας στην υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος του ΕΣΠΑ, εργάστηκαν για το σκοπό αυτό ώστε μέσα σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα να ολοκληρωθεί το σύνολο των απαιτούμενων φακέλων για την έγκρισή τους (28/2/2019).

Μετά την έγκριση των φακέλων και την ολοκλήρωση των απαιτούμενων έργων και παρεμβάσεων θα εξοικονομηθεί ηλεκτρική και θερμική ενέργεια στο νοσοκομείο περίπου στο 45% της υπάρχουσας, που σημαίνει ότι θα υπάρξει ένα όφελος για το Νοσοκομείο άνω των 300.000 ευρώ ετησίως. Πρόκειται για τη δράση «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων – παραγωγή ενέργειας από Μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ σε νοσοκομεία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Οι επεμβάσεις που θα γίνουν αφορούν την εγκατάσταση υπερσύγχρονων ψυκτικών μονάδων κλιματισμού, ενός σύγχρονου συστήματος ελέγχου κατανάλωσης της ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας σε όλες τις εγκαταστάσεις των κτιρίων του, την αλλαγή των κουφωμάτων με νέα ενεργειακά, την αλλαγή όλων των φωτιστικών με νέα, τεχνολογίας LED, και την εγκατάσταση συστημάτων δωρεάν παραγωγής θερμού νερού και ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο.

Επιπλέον, μέσα από το ίδιο πρόγραμμα, το Νοσοκομείο θα προμηθευτεί σύγχρονο βιοϊατρικό εξοπλισμό συνολικού κόστους 450.000 €, ο οποίος εξοπλισμός θα εξοικονομήσει ηλεκτρική ενέργεια περισσότερο από το 15% της υπάρχουσας, αναβαθμίζοντας ακόμα περισσότερο ένα σημαντικό μέρος των ιατρικών μηχανημάτων του.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 3.070.000 €