Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019

[20.00] Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης

«Ο μουσικός πολιτισμός του θρακικού ελληνισμού κατά τον 19ο και 20ό αιώνα»

Με τον Δρ. Αθανάσιο Τρικούπη, Μεταδιδάκτορα Ερευνητή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρο Συλλόγου Μουσικών Εκπαιδευτικών Αν. Μακεδονίας – Θράκης

 «Οι γεωγραφικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες της θρακικής γης επηρέασαν προφανώς την μουσική της παράδοση. Η σπάνια συνύπαρξη και συμπόρευση χαρακτηριστικών του ανατολικού –βυζαντινού και οθωμανικού– και του ευρωπαϊκού πολιτισμού, που υφίσταται από την εποχή του Διαφωτισμού και εντείνεται από τον19ο αιώνα και εφεξής στα μεγάλα αστικά κέντρα της Θράκης, δημιουργεί μια ιδιάζουσα καλλιτεχνική παραγωγή. Η παιδεία και οι προτιμήσεις του κάθε δημιουργού καθρεφτίζονται στη μουσική δημιουργία του, η οποία αποτελεί μέρος ενός καθολικού φάσματος όπου συνυπάρχουν όλες οι κατηγορίες και τα είδη μουσικής. Μάλιστα, υφίστανται περιπτώσεις μουσουργών που είναι γνώστες της βυζαντινής και της ευρωπαϊκής μουσικής και εκφράζονται στην καλλιτεχνική δημιουργία τους αμφίπλευρα, γράφοντας έργα και των δύο τεχνοτροπιών.»