Ολοκληρώθηκε το πρώτο εκπαιδευτικό δίωρο στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου με θέμα την κυβερνοασφάλεια.

Περισσότερες από 80 ήταν οι συμμετοχές από όλους τους κλάδους των εργαζομένων, με ισχυρή συμμετοχή της πρωτοβάθμιας υγείας, ΤΟΜΥ και κέντρα υγείας και φυσικά ιδιώτες. Η συνεργασία των υπηρεσιών πληροφορικής των τριών Νοσοκομείων που συμμετείχαν (Ξάνθης, Δράμας και Σερρών) είχε σαν αποτέλεσμα μια συγκροτημένη παρουσίαση του θέματος τόσο από θεωρητική άποψη όσο και από πρακτική.