Όπως αναφέρει σχετικό δελτίο τύπου, ο Δήμος Αβδήρων συμμετέχει ως εταίρος για πρώτη φορά σε ένα καινοτόμο έργο που χρηματοδοτείται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικού προϋπολογισμού 8.000.000 €

“Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, τη ΔΕΗ και την ΑΔΜΗΕ και άλλες πολυεθνικές εταιρείες από την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Κύπρο, τη Νορβηγία και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, πέτυχε την έγκριση χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020 του έργου SDN – microSENSE (Ανθεκτικά Μικροσυστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας). Το έργο εστιάζει στην υλοποίηση λύσεων ανίχνευσης κυβερνοεπιθέσεων, προστασίας κρίσιμων υποδομών, πρόληψης και διαχείρισης ρίσκου απειλών, αλλά και ανάπτυξης συστημάτων αυτοΐασης σε έξυπνα δίκτυα και συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλης κλίμακας με τη χρήση τεχνολογιών.

Η συνολική χρηματοδότηση του έργου αγγίζει τα 8.000.000€, είναι διάρκειας τριών ετών και ο Δήμος Αβδήρων θα συμμετέχει ως πιλότος δοκιμής εικονικής επίθεσης σε ηλιακό πάρκο και θα χρηματοδοτηθεί με 150.000€ (πρόσληψη δύο επιστημόνων και προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού). Στόχος του προγράμματος είναι να εξευρεθούν οι επιπτώσεις που θα έχει στον τοπικό πληθυσμό, η παύση της λειτουργίας του ηλιακού πάρκου και η προσφορά ενός συνόλου ασφαλών και ανθεκτικών εργαλείων στην προστασία της ιδιωτικής ζωής,  εξασφαλίζοντας έτσι την κανονική λειτουργία του δικτύου παροχής ρεύματος, καθώς και την ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα των επικοινωνιών.”