Στο πλαίσιο του προγράμματος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η Συνεταιριστική Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδος (ΣΕΚΕ ΑΕ), ανέλαβε την πρωτοβουλία με δική της δαπάνη, της δωρεάν διανομής 100 τόνων καυσοξύλων σε ευάλωτες οικονομικά οικογένειες της καπνοπαραγωγικής περιοχής του Δήμου Μύκης για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης της χειμερινής περιόδου 2018 – 2019.  

Με την ευκαιρία αυτή, ο Δήμος Μύκης ευχαριστεί δημοσίως τη Συνεταιριστική Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδος (ΣΕΚΕ ΑΕ),  για την ευγενική αυτή χειρονομία προς τους κατοίκους του Δήμου Μύκης και  την  εν γένει Κοινωνική Συνεισφορά της στην επίλυση προβλημάτων της Ορεινής Περιοχής του Δήμου Μύκης.