Με ερώτηση που κατέθσε ενόψει της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου η παράταξη Κοινωνία Δημοτών αναφέρει:

Στο Συμβούλιο της 13-11-2018 λάβαμε την υπ’ αριθμόν 320 απόφαση, με την οποία μετά από εισήγηση του Δημάρχου Ξάνθης Χαράλαμπου Δημαρχόπουλου,το Δημοτικό Συμβούλιο παρείχε σύμφωνη γνώμη για την παραμονή του Δήμου Ξάνθης στον Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης κατά το άρθρο 245 παρ.2α του Ν.4555/2018 και την προσαρμογή του σε «ΦΟΣΔΑ» της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης

Ερωτάται ο Δήμαρχος Ξάνθης,

Α) Προτίθεστε να υλοποιήσετε την ανωτέρω απόφαση;

Β) Γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αναγκαίες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετατροπής σε ΦΟΣΔΑ;

Γ) Έχετε μεριμνήσει για την επόμενη της παρέλευσης του χρονικού διαστήματος των 6 μηνών (λήγει 19 Ιανουαρίου) τι μέλει γενέσθαι με:

  • Την παραχώρηση της περιουσίας στον ΦΟΣΔΑ
  • Την επιβολή προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 245 παρ. 8β του Ν.4555/2018
  • Το Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης και τους εργαζόμενους σε αυτόν;

 Δ) Ποιο το μέλλον της Διαχείρισης των απορριμμάτων στο Δήμο μας ; Ποιος ο σχεδιασμός σας και ποια η χρηματοδότηση του;

Ξάνθη  7 Ιανουαρίου 2019

Για την ΚΟΙΝΩΝΊΑ ΔΗΜΟΤΏΝ        

Φανουράκης Ι. Εμμανουήλ.