Μια ακόμη εντυπωσιακή κίνηση στο πλαίσιο της εξωστρέφειας αλλά και της παράλληλης επιμόρφωσης των στελεχών του πρόσθεσε το Δ’ Σώμα Στρατού, υπό τη διοίκηση του Αντιστράτηγου Γ. Καμπά. 

Όπως ανακοινώθηκε από το Δ΄ Σ. Στρατού, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για την δημιουργία νέων πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων, στην αναγκαιότητα υπέρβασης των εξελίξεων και στην προσπάθεια για εξειδικευμένη επιμόρφωση των στελεχών του, υπέγραψε δύο Μνημόνια Συνεργασίας με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ), την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018, και ώρα 11:00, στην έδρα της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου στην Κομοτηνή.

Συγκεκριμένα υπογράφηκαν ένα Γενικό Μνημόνιο Συνεργασίας του Σώματος Στρατού και του ΔΠΘ από τον Στρατηγό Διοικητή Αντιστράτηγο Γεώργιο Καμπά και τον Πρύτανη Καθηγητή Αλέξανδρο Πολυχρονίδη καθώς και ένα Μνημόνιο Συνεργασίας της Διοίκησης Μηχανικού του Δ’ ΣΣ και του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

Τι προβλέπουν οι τομείς συνεργασίας του Μνημονίου:

Tην από κοινού ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων, την διερεύνηση νέων εκπαιδευτικών αντικειμένων και προγραμμάτων, που θα αξιοποιούν την επικαλυπτόμενη και συμπληρωματική γνώση των συμβαλλομένων.

Την ανάληψη δράσεων για την προαγωγή της έρευνας και την ανύψωση του γνωστικού αντικειμένου, σε τεχνικής φύσης θέματα, εντός εγκαταστάσεων του ΔΠΘ καθώς και εντός στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Τη διερεύνηση δυνατότητας συμμετοχής ομιλητών σε συνέδρια/συναντήσεις, με στόχο την ανάδειξη των τεχνολογικών εξελίξεων και τάσεων κοινού ενδιαφέροντος.