Στην Ενημερωτική εκδήλωση για τις δράσεις και τα έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)  2014-2020 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης που θα γίνει στην Κομοτηνή την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου (10 πμ – Λέσχη Κομοτηναίων) θα παραστεί ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθης Γιαννακίδης.

Πρόκειται για την πρώτη ενημερωτική συνάντηση της σειράς που ξεκινά από την ΑΜΘ. Διοργανώνεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και απευθύνεται σε στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών, δικαιούχους και δυνητικούς δικαιούχους του προγράμματος, αυτοδιοικητικούς, εκπροσώπους θεσμών και φορέων της περιοχής.  

Στην έναρξη της εκδήλωσης θα απευθύνει χαιρετισμό ο Υφυπουργός Στάθης Γιαννακίδης ενώ, μεταξύ άλλων, θα παρουσιαστούν τα έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ όπως τμήμα του Κάθετου Άξονα 70 Εγνατίας Οδού Ξάνθη-Εχίνος-Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα καθώς και η Β’ Φάση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων αποχέτευσης Δήμου Παγγαίου και παραλίας Οφρυνίου

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης

Ημερήσια Διάταξη

Παρουσίαση ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ Προϊσταμένη Μονάδας Α – ΕΥΔ/ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ
15’ 10:45 – 11:00 Έργα του Τομέα Υποδομών Μεταφορών του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
Προϊσταμένη Μονάδας Α – ΕΥΔ/ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ

15’ 11:00 – 11:15 Έργα του Τομέα Περιβάλλοντος του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
Υποδιευθυντής Τομέα Περιβάλλοντος – ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

15’ 11:15 – 11:30 Νέες προσκλήσεις – Δυνατότητες χρηματοδότησης νέων έργων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
Προϊστάμενος Μονάδας ΑΠ – ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ
10’ 11:30 – 11:40 Ενημερωτικό video με έργα του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ
20’ 11:40 – 12:00 Διάλειμμα – καφές
15’ 12:00 – 12:15 Υλοποίηση του έργου: «Κάθετος Άξονας 70 Εγνατίας Οδού ΞάνθηΕχίνος-Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα: Τμήμα Δημάριο-Σύνορα (χ.θ. 8+172- χ.θ.16+147) Κατασκευή του υποτμήματος από χ.θ. 9+660 έως χ.θ. 12+820»
Εκπρόσωπος της «Εγνατία Οδός Α.Ε.»
15’ 12:15 – 12:30 Υλοποίηση του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας
Εκπρόσωπος Δήμου Παγγαίου

λυμάτων και δίκτυα αποχέτευσης Δήμου Παγγαίου και παραλίας Οφρυνίου (Β’ Φάση)»
45’ 12:30 – 13:15 Συζήτηση – Παρεμβάσεις Συμμετοχή κοινού εκδήλωσης
45 13:15 – 14:00 light lunch