Σε τροποποίηση της απόφασης που έπαυε την απαλλαγή από τα διόδια της Εγνατίας Οδού, προχώρησε το Υπουργείο Υποδομών, με αποτέλεσμα οι απαλλαγές που ίσχυαν για τους μόνιμους κατοίκους της Θράκης να συνεχίσουν να ισχύουν και την επόμενη χρονιά.


Προηγουμένως σε συνέντευξή του στη ΔΕΛΤΑ Τηλεόραση ο Υπουργός Χ. Σπίρτζης είχε αναφέρει ότι πολλοί γελούσαν όταν εξαγγέλθηκε η απαλλαγή για τους κατοίκους της Θράκης και ανέφερε ότι πρέπει να συνεχιστούν οι πιέσεις ώστε να διατηρήσει και το ΤΑΙΠΕΔ την απαλλαγή όταν θα περάσει στη δικαιοδοσία του.

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου, η απαλλαγή συνεχίζεται μέχρι να εγκατασταθεί ηλεκτρονικό σύστημα αναλογικής χρέωσης.

Σχετική ανάρτηση έκανε η βουλευτής Έβρου ΣΥΡΙΖΑ Νατάσα Γκαρά:

Η επίμαχη απόφαση Σπίρτζη:

Το Ελληνικό Δημόσιο έχει ήδη εκκινήσει τη δια- δικασία σχεδιασμού, χρηματοδότησης, προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ολοκληρωμέ- νου ηλεκτρονικού αναλογικού συστήματος διοδίων δορυφορικής τεχνολογίας ή τεχνολογίας ασύρματης επικοινωνίας δεδομένων (π.χ. GSΜ), μέσω του οποίου θα διενεργούνται οι χρεώσεις διοδίων τελών στους αυ- τοκινητόδρομους περιλαμβανομένης και της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αυτής αξόνων. Το ως άνω σύ- στημα εκτιμάται ότι θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία μέχρι το τέλος του 2018. Οι απαλλαγές από την υποχρέωση καταβολής διοδίων τελών στην Εγνατία Οδό και στους κάθετους αυτής άξονες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση, θα ισχύουν είτε α) κατά την πλήρη θέση σε λειτουργία του ανωτέρω ηλεκτρονικού αναλογικού συστήματος είτε β) με την έγκριση από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG MOVE) της νέας τιμολογιακής πολιτικής διοδίων της Εγνατίας Οδού και την έναρξη υλοποίησής της δια της εκδόσεως των κατά νόμο προβλεπόμενων αποφάσεων, όποιο από τα δύο υπό (α) και (β) γεγονότα επισυμβεί ενωρίτερα. Κατά τα λοιπά συνεχίζουν να ισχύουν τα προβλεπόμενα στην υπ’αρ. 6686/2014 κοινή υπουργική απόφαση όπως εκάστοτε ισχύει.».

Οι απαλλαγές θα ισχύσουν μέχρι και την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών αναλογικών διοδίων.