Στον ορισμό των περιόδων για ενδιάμεσες εκπτώσεις το 2019 προχώρησε με απόφασή του ο Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης Κ. Ζαγναφέρης.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση ορίζει ως ενδιάμεσες εκπτώσεις για την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης για το έτος 2019, συνολικής διάρκειας τριάντα ( ημερών ως εξής:

Α΄ ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος : από 1/5/2019 έως 15/5/2019 (15 ημέρες).
Β΄ ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος : από 1/11/2019 έως 15/11/2019 (15 ημέρες).

Οι δύο  Κυριακές που επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών
καταστημάτων κατά την διάρκεια των ενδιάμεσων εκπτώσεων καθορίζονται ως εξής: η
πρώτη Κυριακή της α΄ εκπτωτικής περιόδου στις 5/5/2019 και η πρώτη Κυριακή της
β΄ εκπτωτικής περιόδου στις 3/11/2019.