Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθης Γιαννακίδης υπέγραψε την
αύξηση του Προϋπολογισμού κατά 2.000.000 για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών
και επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης».

Η τροποποίηση του Προϋπολογισμού, μετά από σχετικό αίτημα, κρίθηκε αναγκαία
λόγω των εκτεταμένων καταστροφών και των έντονων καιρικών φαινομένων που
καλείται συχνά να αντιμετωπίσει η Περιφέρεια ΑΜΘ.

Αφορά σε εργασίες όπως συντηρήσεις-ενισχύσεις-επισκευές αναχωμάτων,
καθαρισμοί ρεμάτων-αποστραγγιστικών τάφρων, διευθετήσεις χειμάρρων και
ποταμών, έργα αντιπλημμυρικής προστασίας οικισμών κ.α. για την αποκατάσταση ή
την πρόληψη καταστροφών από πλημμυρικά φαινόμενα, ιδιαίτερα στην περιοχή
του Έβρου.