Σύμφωνα με απόφαση της Α.Δ. Ξάνθης ενόψει του εορτασμού της γιορτής του πολιούχου της Ξάνθης Τιμίου Προδρόμου, ισχύν τα εξής μέτρα για την κυκλοφορία:

Απαγορεύεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, στην πλατεία Μητροπόλεως,, στις οδούς Ορφέως, Πινδάρου, Αισχύλου (τμήμα μεταξύ Πινδάρου και Βασ. Σοφίας), Βασ. Σοφίας (από ύψος γέφυρας Κοσύνθου έως Πλατεία Γ. Λαδά), Βασ. Κωνσταντίνου, πλατεία
Δημοκρατίας, από 18:00 έως 22:00 ώρα της 28/08/2018.

β. Απαγορεύεται  η στάθμευση όλων των οχημάτων, στην πλατεία Μητροπόλεως, στις
οδούς Ορφέως, Πινδάρου, Αισχύλου (τμήμα μεταξύ Πινδάρου και Βας. Σοφίας), Βας. Σοφίας
(από ύψος γέφυρας Κοσύνθου έως πλατεία Γ. Λαδά), Βασ. Κωνσταντίνου, Πλατεία
Δημοκρατίας, επί του συνόλου της οδού Μιχαήλ Βόγδου μέχρι τους φωτεινούς σηματοδότες
της Ε. Βενιζέλου, από 17:00 έως 22:00 ώρα της 28/08/2018.