Τους 4 νέους Αντιδημάρχους, μέχρι τη λήξη της θητείας της δημοτικής αρχής, όρισε ο Δήμαρχος Μύκης Καπζά Τζεμήλ.

Αναλυτικά στην απόφασή του ο Δήμαρχος, αποδέχεται τις παραιτήσεις των Αντιδημάρχων Κιούρτ Εμβέρ, Σαλή Ογλού Χασάν, Γκοβεντάρ Τζεχάτ και Εφέντη Εμπιέ  και ορίζει με θητεία που ξεκινά από την Παρασκευή τους:

  1. Χαφούζ Αχμέτ Χαϊρεδίν για την ύδρευση, πολιτική προστασία, αδέσποτα  και τις χωρικές αρμοδιότητες Κοτύλης και Εχίνου.
  2. Τον Καβάς Κενάν για την καθαριότητα, Τεχνικά έργα, Υγεία και Κοινωνική Αλληλεγγύη, το Κέντρο Κοινότητας και τις χωρικές αρμοδιότητες Θερμών και Μύκης
  3. Μουσταφά Ογλού Μεχμέτ, αναπληρωτή Δημάρχου και αρμοδιότητες εμπορικών δραστηριοτήτων, άδειών καταστημάτων και Λαΐκών Αγορών, Αγροτικής παραγωγής και οδοποιίας, Αστικής Κατάστασης καθώς και με χωρικές αρμοδιότητες Μύκης και Στρατών
  4. Εμήρ Ορχάν για καύσιμα, οχήματα, παιδείας αθλητισμού και νεολαίας καθώς και τις χωρικές αρμοδιότητες Ωραίου και Μύκης.