Όπως ενημέρωσε το Νομαρχιακό Συντονιστικό του Κινήματος Αλλαγής Ξάνθης, το συνέδριο του νέου φορέα θα διεξαχθεί μεταξύ 16 και 18 Μαρτίου.

Η εκλογή των συνέδρων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Μαρτίου ταυτόχρονα
σε όλη την Ελλάδα και πόλεις του εξωτερικού, με τις ίδιες συνθήκες διαφάνειας και
αξιοπιστίας με αυτές που χαρακτήρισαν την εκλογή του επικεφαλής του Κινήματος.
Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι όσοι κατά τη διαδικασία της εκλογής του επικεφαλής
είχαν εγγραφεί ως μέλη του Κινήματος Αλλαγής αλλά και όσοι θελήσουν να
εγγραφούν σε αυτό.

Όλοι όσοι ήδη έχουν εγγραφεί ως μέλη μπορούν να επισκεφτούν το διαδικτυακό
τόπο  μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου προκειμένου να ελέγξουν τα στοιχεία της εγγραφής τους, το Δήμο και το εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσουν.

Όλοι όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι και επιθυμούν να ψηφίσουν θα πρέπει να
εγγραφούν στον ίδιο διαδικτυακό τόπο επίσης μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου. Το Νομαρχιακό Συντονιστικό του Κινήματος θα συνεχίσει να ενημερώνει τα μέλη
και τους φίλους του για όλες τις εξελίξεις, εκδηλώσεις και αποφάσεις που αφορούν
τη διεξαγωγή του συνεδρίου, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.