Διευκρινίσεις για την Ακτινοθεραπεία στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης δίνουν προκειμένου να μην υπάρχουν παρανοήσεις, οι υπεύθυνοι του Π.Γ.Ν.Αλεξ/λης σε ανακοίνωση που υπογράφουν ο Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Δ.Π.Θ και ο Δ/ντής της Κλινικής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του Π.Γ.Ν.Ε. Δρ. Μιχάλης Κουκουράκης καθώς και ο Διοικητής του Π.Γ.Ν.Ε., Δρ. Δημήτρης Αδαμίδης

Με αφορμή ποικίλα ανακριβή σχόλια για τον παλαιό γραμμικό επιταχυντή του Π.Γ.Ν.Ε., με το παρόν αναλύουμε λεπτομερώς τους λόγους για τους οποίους το εν λόγω θεραπευτικό σύστημα δεν δύναται, πλέον, να κατέχει καμία θέση στο ΠΓΝΕ.

Πριν αναλύσουμε τους ως άνω λόγους, παραθέτουμε τις κάτωθι πληροφορίες για ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων.

Η δωρεά του υπερσύγχρονου Γραμμικού Επιταχυντή προς το ΠΓΝΕ έγινε στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου σχεδίου υλοποίησής μίας Πανελλήνιας δωρεάς από το ίδρυμα Στ.Νιάρχος, σχέδιο το οποίο εκπόνησε η Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, σε συνεργασία με ομάδα Επιστημόνων από Αντικαρκινικά Ινστιτούτα των ΗΠΑ που είχαν επισκεφτεί όλα τα Ακτινοθεραπευτικά τμήματα της Ελλάδας (του δικού μας συμπεριλαμβανομένου) και είχαν συζητήσει εκτενώς την τακτική εκσυγχρονισμού των κλινικών στην Ελλάδα. Το σχέδιο αυτό δεν αφορά, απλά, τη δωρεά δέκα (10) Επιταχυντών σε Ελληνικά Νοσοκομεία, αλλά στοχεύει στην πλήρη αναμόρφωση και εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της Ακτινοθεραπείας στην Ελλάδα (σε επίπεδο μηχανημάτων, τεχνογνωσίας και μετεκπαίδευσης). Η υλοποίηση του σχεδίου/οράματος αυτού απαιτούσε, σε πρώτη φάση, την άμεση απόσυρση 10 Γραμμικών Επιταχυντών παλαιάς τεχνολογίας και την ταχεία αντικατάστασή τους με τους νέους (ο δικός μας ήταν ο 4ος από αυτούς που εγκαταστάθηκε). Σε μία δεύτερη φάση, όταν οι Γραμμικοί αυτοί θα λειτουργούν πλήρως και το προσωπικό θα είναι επαρκές και άρτια εκπαιδευμένο, ο στόχος του προγράμματος είναι η κατάργηση όλων των παλαιών Γραμμικών Επιταχυντών που υπάρχουν στην Ελλάδα και η αντικατάστασή τους από υπερσύγχρονους. Να απαλλαχτούμε, δηλαδή, δια παντός από τα παρωχημένης πλέον τεχνολογίας  ακτινοθεραπευτικά αυτά μηχανήματα στην Ελλάδα.

Οι λόγοι στους οποίους βασιστήκαμε για την απόσυρση του απηρχαιωμένου πλέον και δυσλειτουργικού Γραμμικού Επιταχυντή διακρίνονται σε 3 κατηγορίες ως εξής:

Α. Τεχνικοί Λόγοι

  1. Ο παλαιός γραμμικός επιταχυντής εγκαταστάθηκε  το 2001 στο ΠΓΝΕ και η λειτουργία του ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2003.
  2. Το μηχάνημα αυτό, πέρα από το ότι πλέον προσέφερε θεραπείες της προηγούμενης εικοσαετίας, παρουσίαζε τα τελευταία χρόνια αλλεπάλληλες βλάβες, που οδηγούσαν στη διακοπή της θεραπείας των ασθενών για εβδομάδες ή και μήνες. Μόνο ένα ποσοστό ασθενών κατάφερναν να ολοκληρώσουν τη θεραπεία τους χωρίς διακοπές. Η εμπιστοσύνη των ασθενών του τόπου μας είχε αρχίσει να κλονίζεται και οι ιατροί του τμήματος δήλωναν απερίφραστα την απελπισία τους για την επικρατούσα κατάσταση, εκλιπαρώντας την πολιτεία να αντικατασταθεί πλέον αυτό το μηχάνημα. 
  3. Από 1/1/2016 σταμάτησαν να κυκλοφορούν στη διεθνή αγορά γνήσια ανταλλακτικά (end of guaranteed support) και, συνεπώς, το ενδεχόμενο, σε δεδομένη στιγμή, να ήταν ανέφικτη η επισκευή του Επιταχυντή,  μετά από κάποια από τις καθημερινές βλάβες του, ήταν πλέον πολύ πιθανό.
  4. Η όλη διαδικασία της απεγκατάστασης και αποσυναρμολόγησης του παλιού μηχανήματος και της εγκατάστασης των νέων Γραμμικών Επιταχυντών στα Κέντρα αποδέκτες της δωρεάς, έγινε από την κατασκευάστρια εταιρείας ELECTA, όπως ακριβώς υποχρεώνει το συμβόλαιο δωρεάς με το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 
  5. Το εν λόγω συμβόλαιο αναφέρει ρητά ότι σε περίπτωση που το Νοσοκομείο επιθυμεί την επανασυναρμολόγηση του παλιού μηχανήματος και την εγκατάστασή του σε άλλο χώρο, το κόστος της όλης εργασίας αναλαμβάνεται από το Νοσοκομείο. 
  6. Εγκατάσταση σε άλλο χώρο σήμαινε μελέτη της στατικότητάς του χώρου, προσθήκη θωράκισης (σύμφωνα με τη νομοθεσία για την αποφυγή διαρροής ακτινοβολίας από το υψηλής ενέργειας αυτό μηχάνημα έξω από το χώρο θεραπείας), επανασυναρμολόγηση και επανατοποθέτηση, καθώς και συντήρηση λειτουργίας. Στη δική μας περίπτωση, αυτό σημαίνει επίσης την απομάκρυνση της μονάδας Κοβαλτίου και την δαπανηρή απόσυρση της ραδιενεργού πηγής του. Εκτιμώμενο συνολικό κόστος 400-500.000 ευρώ.
  7. Η υπεύθυνη  εταιρεία ELECTA δήλωσε ρητά ότι δεν αναλάμβανε καμία ευθύνη και δεν παρείχε καμία εγγύηση για το αν το επανασυναρμολογημένο μηχάνημα, 16 έτη μετά την τοποθέτησή του,  θα ήταν λειτουργικό και ιατρικά αποδεκτό, δεδομένης της παλαιότητας των ηλεκτρικών συστημάτων του. Συνεπώς, οποιαδήποτε απόφαση επανατοποθέτησης του παλαιού μηχανήματος, θα ισοδυναμούσε, το πιθανότερο, με οικονομική ζημία χωρίς κανένα όφελος, για την οποία θα έπρεπε να αναζητηθούν ευθύνες.        
  8. Η απόσυρση του παλαιού Γραμμικού Επιταχυντή από το ΠΓΝΕ δεν αποτελεί δική μας ‘πρωτοτυπία’. Απόσυρση των παλαιών Γραμμικών Επιταχυντών έγινε από  όλα τα Νοσοκομεία υποδοχής της δωρεάς του Ιδρύματος Στ. Νιάρχος:  Τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, Ηρακλείου, Πάτρας, Λάρισας, Θεαγένειο Νοσοκομείο, Αλεξάνδρας Αθηνών αλλά και της Αλεξανδρούπολης, απέσυραν τους παλαιούς Γραμμικούς Επιταχυντές τους. Σε καμιά περίπτωση, δεν επανατοποθετήθηκε ο παλαιός Γραμμικός Επιταχυντής,  για λόγους αυτονόητους από όλους στην Ελλάδα.  Ήδη έχει αποσυρθεί και ο 2ος παλαιός Γραμμικός Επιταχυντής του Ηρακλείου και, εντός του έτους, θα αποξηλωθούν άλλοι δύο (2) παλαιοί Γραμμικοί Επιταχυντές για να αντικατασταθούν με τους νέους στο Αττικό και Θεαγένειο.

Β. Ιατρικοί και Ηθικοί Λόγοι

Πέρα των ως άνω αναφερομένων τεχνικών λόγων στους οποίους στηρίχτηκε η απόφαση απόσυρσης του παλαιού Γραμμικού, όπως έγινε άλλωστε και σε όλα τα άλλα Νοσοκομεία της Ελλάδας, ο σημαντικότερος λόγος, που από μόνος του στοιχειοθετεί και καθορίζει μία τέτοια απόφαση, άπτεται σαφώς της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας. 

Η ‘άριστη’ θεραπεία που προσφέρεται σε έναν τόπο είναι άμεση συνάρτηση της εκπαίδευσης των ιατρών αλλά και, κυρίως, των διαθέσιμων μέσων για την άσκηση της Ιατρικής πράξης. Σήμερα, η ‘άριστη’ Ακτινοθεραπεία στην Αν. Μακεδονία κα Θράκη παρέχεται από τον υπερσύγχρονο Γραμμικό Επιταχυντή που λειτουργεί ήδη από τον Οκτώβριο 2017. Πρόσβαση στην άριστη και ολοκληρωμένη αυτή παροχή υπηρεσιών υγείας έχουν όλοι οι ασθενείς, ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, θρησκεία, ή ακόμη και προσδόκιμου επιβίωσης.  Με ποιο κριτήριο, άραγε, θα έπρεπε να επιλέγουμε το ποιος ασθενής θα λάβει τη σύγχρονη μορφή Ακτινοθεραπείας και ποιος ασθενής μία πεπαλαιωμένη μορφή με συνεχείς διακοπές από τις βλάβες του μηχανήματος; Ο υπογράφων το παρόν Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας και Δ/της της ομώνυμης Κλινικής ΠΓΝΕ, έχει την αδιαπραγμάτευτη ηθική υποχρέωση να συνεχίσει να σέβεται, να υπηρετεί, να παρέχει και να διασφαλίζει την άριστη θεραπεία σε όλους ανεξαρτήτως τους ασθενείς αυτού του τόπου.

Άραγε οι υποστηρικτές της επιλογής της διατήρησης της λειτουργίας του παλαιού Γραμμικού Επιταχυντή θα αποδέχονταν τη λύση να θεραπευτούν με παρωχημένης τεχνολογίας μηχανήματα, με απηρχαιωμένη ικανότητα στόχευσης, έλλειψη συστημάτων καθημερινής επιβεβαίωσης του στόχου (IGRT) και με διακοπές της ροής της θεραπείας τους, στην περίπτωση που ασθενείς ήταν οι ίδιοι, οι σύζυγοι ή τα παιδιά τους; ‘Η θα αγωνίζονταν προκειμένου να διασφαλίσουν μια θέση στο νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα; Υποχρέωση, λοιπόν, τόσο του Δ/του της Κλινικής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας όσο και της Διοίκησης ΠΓΝΕ είναι η διασφάλιση του ‘αρίστου εφικτού’ για όλους τους καρκινοπαθείς ανεξαιρέτως.

 

Γ. Πρακτικοί Λόγοι

Σήμερα, το τμήμα Ακτινοθεραπείας του ΠΓΝΕ, με τη λειτουργία του υπερσύγχρονου Γραμμικού Επιταχυντή της δωρεάς του Ιδρύματος Σ. Νιάρχος, προσφέρει άριστης ποιότητας Ακτινοθεραπεία σε 23 ασθενείς ημερησίως. Η λίστα αναμονής είναι μικρότερη από 3 μήνες, ενώ στην Αγγλία, για παράδειγμα, η λίστα αναμονής είναι έως 2 μήνες. Επείγοντα περιστατικά αντιμετωπίζονται αυθημερόν. Άλλα  κέντρα της Ελλάδας έχουν λίστες αναμονής που υπερβαίνουν τις δικές μας. Με την ενεργοποίηση της απογευματινής λειτουργίας από τον Μάρτιο 2018, στοχεύουμε στο να εξυπηρετούνται περί τους 35 ασθενείς ημερησίως, υποβιβάζοντας τη λίστα αναμονής σε επίπεδα χαμηλότερα από τα διεθνώς αποδεκτά όρια.  

Ποια λοιπόν η θέση του παλαιού Γραμμικού Επιταχυντή σε όλη αυτή την επιτυχή, μέχρι τώρα, προσπάθεια εκσυγχρονισμού που κάνουμε σε συνεργασία με Πανελλήνιες και Διεθνείς Επιτροπές στο τμήμα Ακτινοθεραπείας του Νοσοκομείου μας;  Το υπάρχον προσωπικό, ούτως η άλλως, μπορεί να λειτουργήσει έναν, μόνο, Γραμμικό Επιταχυντή. Η παρουσία του παλαιού δεν θα προσέφερε παρά μόνο προβληματισμούς πρακτικούς, ιατρικούς και ηθικούς, και η παραμονή του θα κόστιζε στο Νοσοκομείο μας εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.  Με την άφιξη δύο νέων Ακτινοφυσικών και δύο νέων τεχνολόγων που αναμένονται εντός του έτους θα πληρούμε, πλέον, τα κριτήρια να αποδεχτούμε τη δωρεά του 2ου υπερσύγχρονου Γραμμικού Επιταχυντή και να λύσουμε για την επόμενη 10ετία τα προβλήματα Ακτινοθεραπείας του τόπου μας, έτσι ώστε το ΠΓΝΕ να είναι το πρώτο Νοσοκομείο στην Ελλάδα όπου θα εκμηδενιστεί η λίστα αναμονής.   

Ελπίζουμε με το παρόν να γίνεται κατανοητή η ορθότητα της απόφασης να απαλλαχτούμε από το πρόβλημα της απηρχαιωμένης δυσλειτουργικής Ακτινοθεραπείας του παρελθόντος. Ζητούμε δε τη συνδρομή όλων αυτών που πραγματικά ενδιαφέρονται για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών υγείας προς τους καρκινοπαθείς μας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η έλευση του 2ου Γραμμικού Επιταχυντή.

Με αγάπη, ευθύνη και αφοσίωση στη φροντίδα των καρκινοπαθών.