Ανακοινώθηκαν την Τρίτη οι προσωρινοί Πίνακες για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς χαρακτήρα σε 34 Δήμους του Β’ Κύκλου, όπου συμπεριλαμβάνεται αυτός της Ξάνθης.

Πρόκειται συνολικά για  337 θέσεις που τοποθετούνται. Αναλυτικά οι πίνακες. Προηγούνται όσοι τοποθετήθηκαν στην Ξάνθη.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩν