Μετά από 4 χρόνια θα εκταμιευτούν οι πόροι για την κάλυψη των επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Πάνου Σκουρλέτη, θα κατανεμηθούν 2,2 εκατ. ευρώ στην Περιφέρεια ΑΜΘ και συνολικά 32 εκ. ευρώ σε όλες τις Περιφέρειες. 

Με χρηματική εντολή, από τον λογαριασμό του υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», θα γίνει η σχετική κατανομή:

Περιφέρειες

Ποσό (σε ευρώ)

Αν. Μακεδονίας – Θράκης

2.208.000,00

Αττικής

2.944.000,00

Βορείου Αιγαίου

1.920.000,00

Δυτικής Ελλάδας

2.304.000,00

Δυτικής Μακεδονίας

2.592.000,00

Ηπείρου

2.432.000,00

Θεσσαλίας

2.432.000,00

Ιονίων Νήσων

1.792.000,00

Κεντρικής Μακεδονίας

3.200.000,00

Κρήτης

2.208.000,00

Νοτίου Αιγαίου

2.080.000,00

Πελοποννήσου

3.008.000,00

Στερεάς Ελλάδας

2.880.000,00