Από το Δ΄ Σ. Στρατού ανακοινώνεται ότι, ιατρικά κλιμάκια, με ανάλογο νοσηλευτικό προσωπικό και μέσα, θα βρίσκονται σε διάφορα ιατρικά κέντρα, κατά τον μήνα Νοέμβριο, για δωρεάν υγειονομικές εξετάσεις των κατοίκων, όπως παρακάτω:

 

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 06 Νοε 17 Κέντρο Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων Δροσερού ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)
2 13 Νοε 17 Κέντρο Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων Δροσερού Χειρούργος,                    Νευρολόγος
3 20 Νοε 17 Κέντρο Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων Δροσερού ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)
4 27 Νοε 17 Κέντρο Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων Δροσερού Παθολόγος
5 09 Νοε 17 Κοινοτικό Κατάστημα Άνω Καρυόφυτου
6 23 Νοε 17 ΚΥ Σταυρούπολης Ψυχίατρος, Νευρολόγος

7

30 Νοε 17

Περιφερειακό Ιατρείο Νεοχωρίου

για προληπτική εξέταση των κατοίκων των χ. Νεοχωρίου, Άνω Ιωνικού, Σταυροχωρίου, Πασχαλιάς, Δρυμιάς