Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης ανακοίνωσε ότι το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε επιχορήγηση ύψους 2.181.000€ από πόρους ΕΣΠΑ 2014-2020 για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, που θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό του Νοσοκομείου και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Παράλληλα, με τις ήδη εξασφαλισμένες πιστώσεις από άλλες πηγές ξεκινά η ανακατασκευή του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, για το οποίο αναμένεται η ολοκλήρωση προκήρυξης για την πρόσληψη γιατρών ειδικοτήτων που θα ανήκουν αποκλειστικά στα Επείγονται και όχι στις Κλινικές του Νοσοκομείου, ενόψει της αυτονόμησης του τμήματος.