Η εκλογική επιτροπή του Ε.Β.Ε. Ξάνθης ανακοίνωσε ότι οι εκλογές για την ανάδειξη των 21 αιρετών μελών διοικητικού συμβουλίου του θα διεξαχθούν την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου (09.00-19.00) και τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου και ώρες (09.00-17.00) στο κτίριο του επιμελητηρίου. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2081/92 όπως ισχύει, οι εκλογές διεξάγονται με ενιαίο για όλα τα τμήματα του επιμελητηρίου ψηφοδέλτιο ανά συνδυασμό και με το σύστημα της απλής αναλογικής. Τα τμήματα είναι τρία: Εμπορικό, μεταποιητικό και υπηρεσιών.

Ο αριθμός των αντιπροσώπων που θα εκλεγούν σε κάθε τμήμα ορίστηκε με απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης  ως εξής:

  • Εμπορικό τμήμα: Επτά έδρες
  • Μεταποιητικό τμήμα: Επτά έδρες
  • Τμήμα υπηρεσιών: Επτά έδρες.

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη του Ε.Β.Ε. Ξάνθης που έχουν συμπληρώσει ένα έτος από την εγγραφή τους στο επιμελητήριο, δηλαδή όσοι έχουν εγγραφεί μέχρι και τις 2 Δεκεμβρίου 2016 και εφόσον είναι ταμειακώς ενήμεροι.

Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ.