Οι οικιστές του τ. Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας μπορούν πλέον να υπαχθούν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις αποπληρωμής των οφειλών τους, υποβάλλοντας ηλεκτρονική αίτηση στην πλατφόρμα του Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού- ΟΑΕΔ.

Ευνοϊκές ρυθμίσεις για όλους:

– Νέα ενιαία μειωμένη τιμή παραχώρησης κατοικιών για όλους τους οικισμούς.

– Αύξηση του αριθμού των δόσεων.

– Κούρεμα τόκων.

– Ειδικά μέτρα για τους άνεργους και τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.oaed.gr/-/nea-elektronike-platphorma-gia-te-ryth…

Ο ΟΑΕΔ καλεί τους ενδιαφερόμενους πολίτες δικαιούχους κατοικίας σε οικισμούς τ.ΟΕΚ να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση αποπληρωμής των οφειλών τους μέσω μηχανογραφικής εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό.