Μετά την διενέργεια των αρχαιρεσιών του Σωματείου Επαγγελματιών Ξάνθης με
Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, την Δευτέρα 02 και την Πέμπτη 05
Οκτωβρίου 2017, στα γραφεία της Ο.Ε.Β.Ε. Νομού Ξάνθηςτην Παρασκευή, συγκλήθηκε το νέο Δ.Σ. και συγκροτήθηκε σε σώμα:

Έτσι, ομόφωνα, συγκροτείται το εξής Δ.Σ.:

1.- Τσιακίρογλου Μαρία Πρόεδρος
2.- Βουδούρογλου Ευάγγελος Αντιπρόεδρος
3.- Πλακόσας Σωτήριος Γεν. Γραμματέας
4.- Αχμετσίκ Αχμέτ Ταμίας
5.- Δερμετζόγλου Σταύρος Αν.Γεν.Γραμματέας
6.- Καουσλίδης Έκτορας Έφορος Δημοσίων Σχέσεων
7.- Αραξής Αθανάσιος Μέλος