Από τη ΔΕΥΑΞ ανακοινώθηκε ότι ότι λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης του δικτύου ύδρευσης θα υπάρξει διακοπή της υδροδότησης την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017 από 10:00π.μ. έως 14:00μ.μ. στις οδούς :

Ν. Καζαντζάκη (1 ο Λύκειο)
Εθν. Μακαρίου
Φιλικής Εταιρείας
Τμήμα της οδού Αγριάνων και στην
Περιοχή Καψίκ