Την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 12:30 στην Αίθουσα συσκέψεων του κτιρίου
Διοίκησης του Δ.Π.Θ. θα υπογραφεί Σύμφωνο Πολιτιστικής και Επιστημονικής
συνεργασίας μεταξύ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Κρατικού
Πανεπιστημίου Αρχιτεκτονικής και Πολιτικών Μηχανικών του Καζάν.

Το Καζάν είναι πρωτεύουσα της Δημοκρατίας του Ταταρστάν, η οποία αποτελεί μέρος
της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Το Κρατικό Πανεπιστήμιο Αρχιτεκτονικής και Πολιτικών
Μηχανικών του Καζάν ιδρύθηκε το 1930 και είναι ένα από τα σημαντικότερα
Πανεπιστήμια της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Είναι ένα εξειδικευμένο Πανεπιστήμιο του
οποίου η έρευνα στοχεύει στην υποστήριξη της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης
σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Οι προτάσεις και λύσεις που έχουν
αναπτυχθεί από το ακαδημαϊκό προσωπικό του και τα ερευνητικά κέντρα του
εφαρμόζονται σε όλη τη Ρωσία.

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της συνεργασίας που θα αναπτυχθεί αναμένεται να
είναι ιδιαίτερα επωφελή και για τα δύο Πανεπιστήμια αλλά και για τις περιφέρειές
τους, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΔΠΘ