Δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης όλων των υποψηφίων για την προκήρυξη του υπουργείου Υγείας για 2.868 θέσεις στις Τοπικές Μονάδες Υγείας με βάση τα στοιχεία που οι ίδιοι έχουν συμπεριλάβει στις Αιτήσεις – Υπεύθυνες Δηλώσεις και είναι διαθέσιμες εδώ ανά κωδικό θέσης.

Υπενθυμίζεται, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, ότι η μοριοδότηση και η κατάταξη των υποψηφίων έγινε αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα. Θα ακολουθήσει η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών από τις Υγειονομικές Περιφέρειες από όπου και θα προκύψουν και οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων.

Επί των Προσωρινών Πινάκων Προσληπτέων οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα ένστασης. Η όλη διαδικασία της προκήρυξης, καθώς επίσης και τα κριτήρια μοριοδότησης ελέγχθηκαν από το ΑΣΕΠ, το οποίο ενέκρινε την προκήρυξη.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να δείτε όλα τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.

Αναλυτικά για την Ξάνθη ανά κλάδο:

4η Υ.ΠΕ. – ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ – Γενικής Ιατρικής – ΞΑΝΘΗΣ
4η Υ.ΠΕ. – ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ – Παθολογίας – ΞΑΝΘΗΣ
4η Υ.ΠΕ. – ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ – Παιδιατρικής – ΞΑΝΘΗΣ 
4η Υ.ΠΕ. – ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ – ΞΑΝΘΗΣ 
4η Υ.ΠΕ. – ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΞΑΝΘΗΣ
4η Υ.ΠΕ. – ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ – ΞΑΝΘΗΣ
4η Υ.ΠΕ. – ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ – ΞΑΝΘΗΣ
4η Υ.ΠΕ. – ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ – ΞΑΝΘΗΣ
4η Υ.ΠΕ. – ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – ΞΑΝΘΗΣ
4η Υ.ΠΕ. – ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΞΑΝΘΗΣ
4η Υ.ΠΕ. – ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ – ΞΑΝΘΗΣ 
4η Υ.ΠΕ. – ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ – ΞΑΝΘΗΣ