Το Μουσικό Σχολείο Ξάνθης προκηρύσσει κατατακτήριες εξετάσεις για το νέο σχολικό
έτος προκειμένου να καλύψει 2 κενές θέσεις, μία στη Γ’ Γυμνασίου και μία στην
Α΄ Λυκείου. 

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν στο σχολείο μας την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου
2017. Τα μουσικά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι μαθητές είναι τα εξής:

Για τη Γ΄ Γυμνασίου: Υποχρεωτικό πιάνο, θεωρία & πράξη ευρωπαϊκής μουσικής,
υποχρεωτικός ταμπουράς, θεωρία & πράξη ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, όργανο
επιλογής(ευρωπαϊκό ή ελληνικό παραδοσιακό) και ιστορία μουσικής.

Για την Α΄ Λυκείου : Υποχρεωτικό πιάνο, θεωρία & πράξη ευρωπαϊκής μουσικής,
υποχρεωτικός ταμπουράς, θεωρία & πράξη ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, όργανο
επιλογής (ευρωπαϊκό ή ελληνικό παραδοσιακό) και ιστορία μουσικής.

Αιτήσεις υποβάλλονται στο Μουσικό Σχολείο Ξάνθης από 19 έως και 25 Σεπτεμβρίου
2017. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Μουσικό Σχολείο
Ξάνθης (2541092212) για περισσότερες πληροφορίες και ύλη των κατατακτηρίων
εξετάσεων