Μέσω «Τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμών» (P.O.S), καθώς και δια μεταφοράς χρημάτων μέσω λογαριασμών πληρωμών με υπηρεσίες τύπου web-banking, θα μπορούν να εισπράττουν πλέον οι δήμοι και οι περιφέρειες από τους εκάστοτε υπόχρεους, ειδικούς φόρους, παράβολα, τέλη ενσήμων, χαρτόσημα, πρόστιμα κ.λπ.

Ήδη ο Δήμος της Ξάνθης έχει συγκεντρώσει προσφορές από τις ενδιαφερόμενες τράπεζες και με βάση το χαμηλότερο ποσοστό προμήθεια έχει γίνει επιλογή και αναμένεται η εγκατάσταση των συστημάτων από την Τράπεζα Αττικής που μειοδότησε.

Η δυνατότητα αυτή δίνεται στους ΟΤΑ μετά την πρόσφατη ψήφιση του νόμου  4483/2017 (άρθρο 43).

Ως βασική προϋπόθεση για να κρίνεται νόμιμη η συναλλαγή είναι να έχει υπογραφεί σχετική σύμβαση με τα οικεία τραπεζικά ιδρύματα. Μάλιστα ο νόμος προβλέπει ότι και συναλλαγές που έγιναν μέσω POS,  ή web-banking πριν την ψήφιση και ισχύ του νόμου, είναι νόμιμες εφόσον συντρέχει η παραπάνω προϋπόθεση, να έχει δηλαδή υπογραφεί σχετική σύμβαση μεταξύ οικείου ΟΤΑ και τραπεζικών ιδρυμάτων.