Μικτή είναι η εικόνα που καταγράφουν οι βάσεις στην Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης και Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο γενικότερα. Αρχιτέκτονες με εντυπωσιακή αύξηση 1.161 μορίων και Μηχανικοί Περιβάλλοντος με 467 μόρια ανεβαίνουν. Πτώση καταγράφουν οι πολιτικοί μηχανικοί με 395 μόρια και οι Ηλεκτρολόγοι με 420 ενώ ουδέτερη είναι η εικόνα στους Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης με πτώση 68 μορίων. 

Στο Δημοκρίτειο συνολικά, 8 σχολές καταγράφουν άνοδο των βάσεων και 6 καταγράφουν πτώση με τις θεωρητικές σχολές να βρίσκονται σε καλύτερο σημείο, με βάση και τα φετινά θέματα των Πανελληνίων Εξετάσεων. Πιο εντυπωσιακή η άνοδος στο Τμήμα Νηπιαγωγών και το Παιδαγωγικό της Αλεξανδρούπολης με 1.622 και 1.286 μόρια αντίστοιχα.

Υψηλότερη βάση του Δημοκριτείου αυτή της Ιατρικής με  18.713 και χαμηλότερη αυτή του Παιδαγωγικού με 10.289 μόρια.

Αναλυτικά:

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΜΟΡΙΑ
(2017)
ΜΟΡΙΑ
(2016)
ΔΙΑΦΟΡΑ
(Μόρια)
ΔΙΑΦΟΡΑ
(%)
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 13.497 13.892 -395 -2,8%
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΓΕΛ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 4.760 6.908 -2.148 -31,1%
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 2.198
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 15.551 15.971 -420 -2,6%
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΓΕΛ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 6.218 7.091 -873 -12,3%
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.302
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 11.884 11.417 467 4,1%
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) ΓΕΛ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 3.518 4.598 -1.080 -23,5%
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 6.281 4.008 2.273 56,7%
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 13.126 11.965 1.161 9,7%
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΓΕΛ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 5.937
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 13.307 13.375 -68 -0,5%
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΓΕΛ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 4.698 4.097 601 14,7%
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 2.040
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 11.846 11.953 -107 -0,9%
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΓΕΛ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 7.220 8.106 -886 -10,9%
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 6.668 9.367 -2.699 -28,8%
ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 12.374 12.130 244 2,0%
ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΓΕΛ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 7.272 6.170 1.102 17,9%
ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 6.630 8.740 -2.110 -24,1%
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 10.493 6.582 3.911 59,4%
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΓΕΛ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 4.679 3.164 1.515 47,9%
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 6.399 3.170 3.229 101,9%
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 13.532 13.593 -61 -0,4%
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΓΕΛ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 12.169 5.210 6.959 133,6%
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 6.599 9.481 -2.882 -30,4%
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 15.096 15.033 63 0,4%
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΓΕΛ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 8.593 7.596 997 13,1%
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 11.571 12.912 -1.341 -10,4%
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 10.289 8.667 1.622 18,7%
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΓΕΛ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 4.615 6.883 -2.268 -33,0%
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 5.882 8.151 -2.269 -27,8%
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 18.713 18.648 65 0,3%
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΓΕΛ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 15.079 17.022 -1.943 -11,4%
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 15.243 17.924 -2.681 -15,0%
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 12.855 12.787 68 0,5%
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΓΕΛ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 6.401 12.772 -6.371 -49,9%
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.821 9.006 -1.185 -13,2%
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) – ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 13.769 13.108 661 5,0%
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) – ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΓΕΛ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 7.190 5.798 1.392 24,0%
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) – ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.340 10.609 -3.269 -30,8%
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 13.476 13.005 471 3,6%
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΛ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 8.933 7.053 1.880 26,7%
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 8.181 8.894 -713 -8,0%
ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 17.855 18.003 -148 -0,8%
ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΓΕΛ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 12.757 15.294 -2.537 -16,6%
ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 11.523 11.113 410 3,7%
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 17.515 17.409 106 0,6%
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΓΕΛ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 15.677 11.522 4.155 36,1%
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 13.136 12.659 477 3,8%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 11.245 12.491 -1.246 -10,0%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΓΕΛ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 6.707 4.776 1.931 40,4%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 2.746 6.300 -3.554 -56,4%
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 11.613 10.327 1.286 12,5%
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΓΕΛ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 6.042 9.733 -3.691 -37,9%
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 8.563 7.836 727 9,3%

Ταυτόχρονα, τα αποτελέσματα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να προωθηθούν στα σχολεία ευθύνης τους, να εκτυπωθούν και να αναρτηθούν οι ονομαστικές καταστάσεις των επιτυχόντων στα Λύκεια, εντός της ημέρας.