Έχοντας καταγράψει στην περυσινή οικονομική χρήση ένα διπλό ρεκόρ, αφού πέραν των υψηλότερων πωλήσεων στην 25ετή ιστορία της, ο όγκος παραγωγής έσπασε το φράγμα του 1,5 εκατομμυρίου προϊόντων (στοιχείων μπαταρίας), αύξηση 21%, η “Συστήματα Sunlight” προχωρά σε δημόσια προσφορά, με καταβολή μετρητών και εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, των ομολογιών που θα εκδώσει.

Η Sunlight συγκαταλέγεται μεταξύ των 10 μεγαλύτερων “παικτών” διεθνώς σε μπαταρίες βιομηχανικής χρήσης παγκοσμίως, υπ’ αριθμόν 2 σε μπαταρίες αμυντικής χρήσης προηγμένης τεχνολογίας παγκοσμίως και ο μεγαλύτερος διανομέας των καταναλωτικών μπαταριών TOSHIBΑ στον κόσμο.

Μέσω του εταιρικού ομολόγου επιδιώκει τη συγκέντρωση ποσού έως 50 εκατ.ευρώ, με τη δημόσια προσφορά έχει προγραμματιστεί για το διάστημα 14-16 Ιουνίου. Ισχυρό πλεονέκτημα της Sunlight που συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων παραγωγών συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο, είναι ο έντονα εξαγωγικός της προσανατολισμός, με παρουσία σε πάνω από 100 χώρες. Το 84%  των πωλήσεών της αφορά σε εξαγωγές της παραγωγής του εργοστασίου στο Νέο Όλβιο της Ξάνθης. Πέρυσι πραγματοποίησε πωλήσεις 153,89 εκατ. (+16%) και λειτουργικό αποτέλεσμα 11,1 εκατ.ευρώ (+81%).

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ήδη εγκρίνει το ενημερωτικό δελτίο και σύμφωνα με την πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό, οι ομολογίες της εταιρείας θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της Οργανωμένης Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Σημειώνεται ότι η έκδοση του ομολογιακού αφορά στον όμιλο Sunlight, στον οποίο περιλαμβάνεται και η Sunlight Recycling. Συνεπώς, σε ότι αφορά σε ορισμένα μεγέθη των ομιλικών αποτελεσμάτων, όταν ενοποιείται και η Sunlight Recycling αυτό επιβαρύνει ελαφρώς τη συνολική εικόνα για τον πολύ απλό λόγο ότι η τελευταία δεν έχει ακόμη καταφέρει να γράψει το αποτέλεσμά της.

Στο τέλος του 2016, αναφέρουν στελέχη του ομίλου, έχουν εγγραφεί στον ισολογισμό οι επενδύσεις και τα κεφάλαια που απαιτήθηκαν για τη Recycling, αλλά δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί κάποιο σημαντικό οικονομικό αποτέλεσμα. Διότι, εξηγούν, το 2016 ήταν η πρώτη χρονιά που η λειτουργία της εταιρείας άρχιζε να εξομαλύνεται επιτεύχθηκαν κάποιοι υψηλοί όγκοι, αλλά γενικότερα το 2017 είναι η χρονιά που αναμένεται ένα θετικό οικονομικό αποτέλεσμα στο EBITDA της εταιρείας.

Που εστιάζει η διοίκηση

Σε ό,τι αφορά στην επικείμενη δημόσια προσφορά, οι επικεφαλής της Sunlight έχουν εστιάσει σε τρία σημεία, την εταιρεία και την θετική πορεία της, τον όμιλο που την στηρίζει και τα χαρακτηριστικά της ομολογιακής έκδοσης.

Η Συστήματα Sunlight δραστηριοποιείται στον κλάδο της ενέργειας, μια αγορά στιβαρή και σταθερά αναπτυσσόμενη με μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης. Υπάρχει, δηλαδή, πολύ μεγάλο εύρος ανάπτυξης για εταιρείας του κλάδου σε γεωγραφικές περιοχές όπως η Λατινική Αμερική, η Αφρική, η Ασία που υπάρχουν υψηλές ενεργειακά απαιτήσεις. Επιπλέον, η ανάπτυξη των ΑΠΕ διεθνώς αποτελεί ένα ακόμη πεδίο όπου η Sunlight διαβλέπει ως παραγωγός βιομηχανικών μπαταριών, καθώς η ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ πρέπει να αποθηκεύεται ώστε να είναι διαθέσιμη όταν ο χρήστης επιθυμεί.

Μέσα σε αυτή την αγορά η Συστήματα Sunlight τα τελευταία χρόνια έχει πετύχει να αυξήσει το μερίδιό της και να ενισχύσει τα μεγέθη της.

Η ύπαρξη του ομίλου Γερμανός, μέλος του οποίου είναι η Συστήματα Sunlight, λειτουργεί ως ομπρέλα για την εταιρεία, αναφέρει η διοίκηση. Η Olympia Group (μέτοχος με 84,54%) συνολικά στηρίζει τη Sunlight που αποτελεί το παραδοσιακό “DNA” του ιδρυτή και βασικού μετόχου Πάνου Γερμανού, που ξεκίνησε να αναπτύσσεται στην Ελλάδα στον κλάδο των μπαταριών. Ακόμη πιο βασικό όμως είναι ότι ο Π. Γερμανός και η ομάδα του έχουν υλοποιήσει σημαντικό αριθμό συναλλαγών με συνεπενδυτές, είτε το ευρύ επενδυτικό κοινό, είτε πιο επίλεκτα σχήματα και όλοι ιστορικά έχουν καταγράψει υπεραξίες.

Κάλυψη από Olympia

Επίσης, όπως αναφέρεται από την εταιρεία, το ομόλογο της Sunlight διαθέτει κάλυψη από τον όμιλο Olympia. Συγκεκριμένα, υπάρχει στόχος ότι ένα ο δείκτης μόχλευσης της εταιρείας ξεπεράσει ένα συγκεκριμένο όριο τότε η Olympia θα έλθει και θα συνεισφέρει στο μετοχικό κεφάλαιο της Sunlight. Επίσης, η εταιρεία δεν μπορεί να πληρώσει μέρισμα εάν ο δείκτης μόχλευσης δεν βρίσκεται  κάτω από ένα συγκεκριμένο ποσοστό, ήτοι δεν θα φύγουν κεφάλαια από την εταιρεία υπό τη μορφή μερισμάτων (το μεγαλύτερο ποσοστό πηγαίνει στο βασικό μέτοχο) αν δεν φτάσει η εταιρεία σε ένα επίπεδο που να ικανοποιεί κατ’ ελάχιστον τους ομολογιούχους. Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, το σύνολο του καθαρού δανεισμού για τη χρήση του 2016 διαμορφώθηκε σε 75 εκατ.ευρώ και ο δείκτης Σύνολο Καθαρού Δανεισμού / EBITDA παρουσίασε το 2016 σημαντική βελτίωση και διαμορφώθηκε σε 4,37Χ έναντι 6,23Χ το 2015.

Η στρατηγική της εταιρείας πίσω από την απόφαση για την έκδοση εταιρικού ομολόγου συναξιολόγησε την αναχρηματοδότηση της εταιρείας συνολικά, διότι το 2018 λήγει σε μεγάλο βαθμό ένα τραπεζικό ομολογιακό δάνειο που έχει λάβει η εταιρεία. Έτσι εξετάστηκαν οι διαθέσιμες επιλογές και καθώς παρουσιάστηκε η ευκαιρία της νέας οργανωμένης αγοράς που έχει δημιουργήσει το ελληνικό Χρηματιστήριο, επιλέχθηκε αυτό το εργαλείο.

Οι επενδύσεις

Η εταιρεία στοχεύει στην συγκέντρωση ποσού έως 50 εκατ. ευρώ από την έκδοση του εταιρικού ομολόγου, το οποίο θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο. Τα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν για την αποπληρωμή τραπεζικού δανεισμού, συνολικού ύψους 36 εκατ. ευρώ, της Συστήματα Sunlight και της Sunlight Recycling. Παράλληλα, θα χρηματοδοτηθούν οι επενδύσεις της εταιρείας, στις οποίες περιλαμβάνεται η ίδρυση δύο θυγατρικών στο εξωτερικό, ενώ μέρος των κεφαλαίων θα παραμείνουν ως διαθέσιμα για μελλοντικές κινήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η Συστήματα Sunlight έχει προχωρήσει στη δημιουργία της Sunlight Recycling, της πιο σύγχρονης τεχνολογικά και περιβαλλοντικά μονάδας στην Ευρώπη, προσφέροντας μια ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση μπαταριών μολύβδου. Μέσα από τη νέα μονάδα, επιτυγχάνεται η συλλογή και συγκέντρωση των χρησιμοποιημένων μπαταριών, η ανακύκλωσή τους με βάση τα διεθνή πρότυπα ποιότητας και η μελλοντική αξιοποίησή τους από τη Sunlight Recycling για την παραγωγή νέων μπαταριών μολύβδου-οξέως στην Ελλάδα.

Ν. Χρυσικόπουλος

Από το capital.gr