Αθώους έκρινε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ξάνθης την Τρίτη, τους Σωτήρη Τσιακίρογλου και Γιώργο Μπατζακίδη, Πρόεδρο και Γ.Γραμματέα αντίστοιχα της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ξάνθης στις προηγούμενες θητείες, για τα αδικήματα της πλαστογραφίας της ψευδούς βεβαίωσης και της υπεξαίρεσης,  για τα οποία κατηγορήθηκαν μετά από σχετική αναφορά του μέλους του Δ.Σ. Χρυσούλας Γρηγορίου. 

Η Εισαγγελέας της έδρας Νικολέτα Καραντόλα πρότεινε την απαλλαγή του Γ. Μπατζακίδη και την ενοχή του Σ. Τσιακίρογλου μόνο για το αδίκημα της πλαστογραφίας αλλά τελικά το δικαστήριο αποφάσισε την απαλλαγή των κατηγορουμένων για όλες τις κατηγορίες.

Η επίδικη υπόθεση

Η υπόθεση αφορά στην περίοδο 2012-2014 και την υλοποίηση ενός προγράμματος ΤΟΠΣΑ στο οποίο συμμετείχε η Ομοσπονδία σε συνεργασία με τοπικό ΚΕΚ και, κυρίως, στην αλλαγή ενός πρακτικού του Δ.Σ. για την αναδιατύπωσή του σε μορφή συμβατή με τους όρους του προγράμματος, που έγινε εκ των υστέρων ενώ οι μάρτυρες και οι κατηγορούμενοι ανέφεραν ότι σε αρκετές περιπτώσεις ακολουθείτο αυτή η διαδικασία όπως φάνηκε από την εικόνα του βιβλίου πρακτικού αλλά την έγκριση αντίστοιχων αλλαγών από τα μέλη τηλεφωνικά, που στη συνέχεια υπέγραφαν και τα πρακτικά. Παράλληλα μια λογιστική αναντιστοιχία σε σχέση με τα έσοδα και τα έξοδα για ποσό ύψους 4.000 ευρώ αφορούσε στο αδίκημα της υπεξαίρεσης που αντιμετώπιζαν, ενώ οι δικηγόροι προσκόμισαν στοιχεία που έδειχναν ότι ήταν τυπικό λάθος και όχι ουσιαστικό.

Η γραφολογική έκθεση δεν διαφώτισε ιδιαίτερα την υπόθεση ούτε και η έκθεση των Ορκωτών Λογιστών που δεν εξέφρασαν απόλυτη θέση ως προς την απόδοση ευθυνών. Η καταγγέλλουσα Χρυσούλα Γρηγορίου που κατέθεσε είχε αμφιβολίες ως προς την πιθανή τέλεση των αδικημάτων παρότι ενέμεινε στις αρχικές της κατηγορίες, κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων.

Κατηγορούμενοι και συνήγοροι ανέφεραν ότι σε αυτού του είδους τα σωματεία ακολουθούνται παρόμοιες πρακτικές, ειδικά για άτομα που είναι επαγγελματίες και δεν έχουν αρκετό χρόνο να αφιερώσουν. Προς απόδειξη τούτου, οι συνήγοροι υπεράσπισης Στέργιος Γιαλάογλου και Λίτσα Μιχαηλίδου επιχείρησαν να αναδείξουν με μαρτυρίες μελών Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Δασικών Προϊόντων, όπου προΐσταται η καταγγέλουσα, ότι και εκεί η λειτουργία σε διοικητικό και οικονομικό επίπεδο είναι παρόμοια καθώς τα μέλη του Δ.Σ. δεν έχουν εικόνα των αποφάσεων και των οικονομικών δεδομένων καθώς δεν συνεδριάζουν σχεδόν ποτέ. Τέλος, από την πλευρά του τοπικού ΚΕΚ αναλύθηκε στο δικαστήριο η διαδικασία με την οποία γίνονται οι εγκρίσεις και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, μέσω Αναπτυξιακών Συμπράξεων,  που αναθέτουν συγκεκριμένες δράσεις σε κάθε φορέα, μέλος της σύμπραξης.

Οι απολογίες 

Στις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι δεν υπέπεσαν σε κάποια παρατυπία και, απαντώντας σε ερωτήσεις, αποδέχτηκαν ότι υπήρχε μια προχειρότητα που παρατηρείται συχνά στους φορείς όπως η ΟΕΒΕ ενώ ο Γ. Μπατζακίδης ανέφερε, επιπλέον, ότι ο ίδιος δεν είχε ποτέ καμία σχέση με την οικονομική διαχείριση ως Γραμματέας και ούτε ασκούσε κάποια εποπτεία.

Επιπρόσθετα, ο Σ. Γιαλάογλου στην αγόρευσή του επεσήμανε ότι οι κατηγορούμενοι δεν υπάγονται στην έννοια του νομικού προσώπου και δεν ασκούν δημόσια εξουσία, ούτε επιχορηγούνται από το Δημόσιο αλλά διαχειρίστηκαν προγράμματα μέσω άλλων φορέων, και ως εκ τούτου δεν θα έπρεπε να κατηγορηθούν.