Ολοκληρώθηκαν, σε ειδική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Θράκης, οι αρχαιρεσίες της Νέας Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος Θράκης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Η διαδικασία για την εκλογή των δύο οργάνων απαίτησε αλλεπάλληλες συνεδριάσεις, αποχές και πάρα πολλά λευκά ψηφοδέλτια. Μετά και την εκλογή Προεδρείου της Διοικούσας Επιτροπής, η σύνθεση έχει ως εξής:

Το Προεδρείο της απαρτίζουν τα μέλη :

Πρόεδρος :  Δημήτριος Λουρίκας, Πολιτικός Μηχανικός
Αντιπρόεδρος : Βασίλειος Ασημίδης, Πολιτικός Μηχανικός
Γ. Γραμματέας : Αδαμάντιος Παπαδόπουλος, Μηχανολόγος  Μηχανικός
Μέλη :  Κωνσταντίνος Βαβάτσικος, Πολιτικός Μηχανικός
Μιχαήλ Κούγκουλος, Πολιτικός Μηχανικός
Γεώργιος Παπαδήμος, Πολιτικός Μηχανικός
Πολυζώης Παρασκευόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός
Αργύρης Πλέσιας, Πολιτικός Μηχανικός
Τριαντάφυλλος Σφυρής, Πολιτικός Μηχανικός

Στο Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Θράκης εξελέγησαν : 

Πρόεδρος :Αντώνιος Μήτρου, Πολιτικός Μηχανικός
Αντιπρόεδρος : Δημήτριος Φελάκης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
Γ. Γραμματέας : Ιωάννης Δουκέλης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Το βιογραφικό του νέου Προέδρου της Διοικούσας

Ημερομηνία γεννήσεως : 08/01/1967

Διεύθυνση κατοικίας : Χαριλάου Τρικούπη 59 –  Κομοτηνή

Ταχυδρομική διεύθυνση :  69100 – Κομοτηνή

Τηλέφωνο επικοινωνίας :  6936129233

Fax :  2531029629

Email : dlourikas@gmail.com

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

1985-1992:             Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός της Πολυτεχνικής               Σχολής Ξάνθης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου                                    Θράκης.

               Διπλωματική Εργασία: Λιμενική υποδομή και προοπτική των                 λιμένων στο χώρο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

2004-2006:              Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ).

                               ( Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων – ΕΕΔΕ )

    2006:                    Βασικές αρχές Ποιότητας και Εσωτερικών

                                Επιθεωρήσεων Συστημάτων Ποιότητας ISO 9001:2OOO

    2008 :                   Practical Auditing of Quality Management Systems

                                According to ISO 9001:2000 & ISO 19011:2002.

2006-2012:                         Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου                      Πανεπιστήμιου Θράκης.

2015-2016:             Μεταπτυχιακό – Τομέας Δημοσίου Δικαίου – ΔΠΘ

                              (Δημόσιες Συμβάσεις)

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1985-1992:             Συμμετοχή σε προγράμματα στο χώρο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

1-3/1993 :           Δημοσιογράφος στην Ε.ΡΑ. ( Ελληνική Ραδιοφωνία ) Κομοτηνής

1993-1998 :         Υπεύθυνος του περιφερειακού γραφείου της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ( Ε.Ε.Τ.Α.Α ) για το χώρο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

1993-2013:          Ελεύθερος επαγγελματίας ασχολούμενος με μελέτες και επιβλέψεις τεχνικών έργων.

1997-2013:          Κάτοχος εργοληπτικού πτυχίου 1ης τάξεως.

2002-2004:          Τεχνικός σύμβουλος Ι. Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής

2003-2013:          Τεχνικός σύμβουλος της Αναπτυξιακής Ροδόπης Α.Ε.

2004-2013:          Εκτιμητής Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

2005-2010:          Εργαζόμενος στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε. , στην αρχή σε Κλιμάκιο Επίβλεψης στη συνέχεια στο Περιφερειακό Γραφείο του Ανατολικού τομέα  ( με έδρα την Κομοτηνή )  ως υπεύθυνος του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας της εταιρείας, παράλληλα ως επιβλέπων μηχανικός και τελικά ως αναπληρωτής γενικός επιβλέπων.

2011-2013:             Ενεργειακός Επιθεωρητής ( Α.Μ. ΕΥΕΠΕΝ : 4696 ).

2013-σήμερα:       Τακτικό μέλος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ),  διορισμένος με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και Υποδομών και ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

 

Συνδικαλισμός:

1991-1998:          Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Κομοτηνής.

2000-2003:          Εκπρόσωπος των μηχανικών της Θράκης στην Κεντρική   Αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

2006-2009:             Μέλος της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου   Ελλάδος, παράρτημα Θράκης.

 

Συμμετοχή σε επαγγελματικούς φορείς:

  • Μέλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
  • Μέλος Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος.
  • Επιθεωρητής Διασφάλισης Ποιότητας ( ISO ).
  • Ενεργειακός Επιθεωρητής.
  • Μέλος Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων.