Από το Δ΄ Σ. Στρατού ανακοινώνεται ότι, την Τρίτη 9 Μαΐου 2017 ιατρικό κλιμάκιο, με ανάλογο νοσηλευτικό προσωπικό και μέσα, θα βρίσκεται από 10:00 έως 13:00Ω στο Κοινοτικό Κατάστημα Άνω Καρυοφύτου για δωρεάνυγειονομικές εξετάσεις των κατοίκων.