Σε διευκρινιστική δήλωση για το ζήτημα της παραπομπής του προέβη ο Πρύτανης του Δημοκριτείου Θανάσης Καραμπίνης το μεσημέρι της Μ. Τετάρτης. Στη δήλωσή του αναφέρει:

Επειδή με την με αρ. πρωτ. Φ.120.67/ΕΜΠ/1759/Ζ2/07.04.2017 Πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία αποφασίστηκε η παραπομπή μου στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των μελών του ΔΕΠ των Α.Ε.Ι., όπως και με την υπ’ αριθμ. 19/Α/2017 Έκθεση Ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης αντίστοιχα, ενδεχομένως να δημιουργείται τεχνηέντως και συνειδητά η εντύπωση ότι η σύζυγος μου συμμετείχε σε συνδεδεμένες εταιρείες ή άλλως κοινές με τον ανάδοχο των συμβάσεων σίτισης των φοιτητών του Δ.Π.Θ., σας δηλώνω ότι η σύζυγος μου ουδέποτε συμμετείχε σε κάποιο εταιρικό σχήμα με τον συγκεκριμένο ανάδοχο των συμβάσεων σίτισης είτε με οποιοδήποτε άλλο πάροχο σίτισης των φοιτητών του Δ.Π.Θ. Η μόνη εταιρική σχέση που είχε συνάψει προ ετών, για μικρό χρονικό διάστημα και με πολύ μικρό ποσοστό μετοχών ήταν με τον Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Σιμόπουλο και με αντικείμενο όλως διαφορετικό με αυτό της σίτισης (εταιρεία φωτοβολταικών), εταιρεία η οποία ουδέποτε λειτούργησε και η οποία έπαυσε να υπάρχει από το 2011.