Την εκδήλωση της κοπής της βασιλόπιτας του Επιμελητηρίου Ξάνθης, στις 14 Ιανουαρίου 2017, επέλεξε η εταιρεία ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, παραγωγή και επεξεργασία κρέατος, για να παρουσιάσει μια καλή τοπική, επιχειρηματική, επιστημονική και περιβαλλοντική είδηση.

Πρόκειται για το πιλοτικό έργο που ξεκίνησε το 2010 με πρωτοβουλία της εταιρείας και σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος.

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη καινοτόμου τεχνολογίας για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας, από την οποία προκύπτει παραγωγή βιοαερίου ικανού να καλύψει τις εταιρικές ανάγκες σε ορυκτά καύσιμα και η δυνατότητα περαιτέρω μετατροπής του βιοαερίου σε ηλεκτρική ενέργεια, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία σύνδεσης με το εθνικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα οφέλη από την επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος είναι πολλά: για το περιβάλλον, την εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα, την επιχείρηση και την τοπική επιχειρηματικότητα.

Η εκπαιδευτική κοινότητα βρήκε στην εταιρεία ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ένθερμους υποστηρικτές του ερευνητικού και επιστημονικού της έργου. Η βιομηχανική της μονάδα, στο Λαμπρινό της Ξάνθης, λειτουργεί ως ένα φιλόξενο πάρκο συνεχούς εκπαίδευσης φοιτητών και πεδίο πρακτικής άσκησης τελειοφοίτων, ενταγμένη στην εθνική λίστα παραγωγικών μονάδων για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης.

Ακόμη, το επιτυχημένο πιλοτικό πρόγραμμα έχει αποτελέσει πηγή έμπνευσης δεκαοκτώ διπλωματικών και μεταπτυχιακών εργασιών, δυο διδακτορικών διατριβών, ενώ μετρά ήδη τρεις διεθνείς επιστημονικές δημοσιεύσεις και ποικίλες παρουσιάσεις σε επιστημονικές ημερίδες και συνέδρια.

Η συνεχής έρευνα για την ανάπτυξη καινοτόμου τεχνολογίας έφερε και συμπληρωματικά οφέλη για την τοπική επιχειρηματική κοινότητα. Η ομάδα κατάφερε να τεκμηριώσει, τόσο στην βιομηχανική εγκατάσταση όσο και στο εργαστήριο, την ευνοϊκή συμβολή στην επεξεργασία των αποβλήτων κι άλλων υπολειμμάτων (χυμοποίησης ροδιών, οινοποίησης, τυροκόμισης γάλακτος κ.α.),  υλικών που βρίσκονται σε αφθονία στην περιοχή λόγω του πλήθους των σχετικών εκμεταλλεύσεων, αναδεικνύοντας έτσι νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για την περιοχή.

Τέλος, το σημαντικό όφελος για την εταιρεία ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ είναι η γνώση που αποκτάται καθημερινά από αυτή την μακρόχρονη και συνεχιζόμενη συνεργασία, καθοριστική στην εταιρική δυνατότητα για ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων της, γεγονός που την καθιστά ως μια εταιρεία με έμπρακτο σεβασμό στο περιβάλλον και στην προστασία της δημόσιας υγείας.

Την ομάδα έργου απαρτίζουν περισσότεροι από 30 συμμετέχοντες: τεχνικό προσωπικό της εταιρείας, προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες, οι οποίοι εργάστηκαν και συνεχίζουν να εργάζονται αρμονικά, με προσήλωση και επιμονή για το καλύτερο αποτέλεσμα. Τον ερευνητικό και εκπαιδευτικό συντονισμό του έργου έχει ο Δρ. Βασίλης Διαμαντής, Μηχανικός Περιβάλλοντος, μέλος του εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ο οποίος έκανε και την σχετική ανακοίνωση στην εκδήλωση.

Η χρονιά για την εταιρεία ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ξεκίνησε με μια καλή είδηση. Με αισιόδοξη διάθεση ευχήθηκε καλή χρονιά και επιχειρηματικές επιτυχίες σε όλους τους παραβρισκόμενους.

Κείμενο, συμβουλευτικές υπηρεσίες: Νανά Ζυγούρα, Σύμβουλος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης & Marketing

Φωτογραφία: ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι της εταιρείας ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, μαζί με συνεργάτες της εταιρείας ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης και τον Δρ. Βασίλη Διαμαντή.