Σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Ξάνθης αναφέρει:

Η καθαρή πόλη είναι υπόθεση όλων μας. Αυτό είναι το συμπέρασμα που εξάγεται από τις δύο επιστολές που στέλνει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος σε καταστηματάρχες,  αλλά και σε πωλητές της λαϊκής αγοράς, για την τήρηση των κανόνων καθαριότητας.

Στόχος η συνεργασία των υπηρεσιών του Δήμου και των πολιτών και η συμβολή όλων για μια καθαρή πόλη.

Η πρώτη επιστολή απευθύνεται στους ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ή εμπορίας τροφίμων. Αφορά στην ανάγκη, οι υπεύθυνοι των καταστημάτων «να συσκευάζουν σε πλαστικές ανθεκτικές σακούλες καλά κλεισμένες τα ευπαθή και δύσοσμα απόβλητα και να τα τοποθετούν μέσα στους πράσινους κάδους απορριμμάτων  το πολύ μια ώρα πριν την διέλευση του απορριμματοφόρου». Σημειώνεται μάλιστα ότι «Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η εναπόθεση απορριμμάτων χύμα εντός των κάδων. Επίσης η εναπόθεση απορριμμάτων ή συσκευασιών έξω από κάδους».

Η τήρηση του ωραρίου μεταφοράς των σκουπιδιών στους κάδους είναι μεν απαραίτητη, καθώς όμως και ο διαχωρισμός των απορριμμάτων, δηλαδή η εφαρμογή των κανόνων της ανακύκλωσης. Τα απορρίμματα θα πρέπει να διαχωρίζονται σε ανακυκλώσιμα και μη ανακυκλώσιμα. Τα ανακυκλώσιμα υλικά αδειάζονται χύμα μέσα στους μπλε κάδους.

Η δεύτερη επιστολή απευθύνεται σε πωλητές, παραγωγούς και εργαζόμενους στη λαϊκή αγορά. Αφορά την τήρηση βασικών κανόνων καθαριότητας.

Ζητείται λοιπόν από τους υπεύθυνους:

« Να τηρείτε την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι πώλησης των προϊόντων σας.

Να μην καταλαμβάνετε κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός των ορίων της έκτασης που σας αναλογεί, σύμφωνα με την άδειά σας.

Να τηρείτε τους κανόνες υγιεινής και να διατηρείτε σε καλά κλεισμένες σακούλες τα απορρίμματα που παράγετε κατά την διάρκεια  λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.

Να μην ρυπαίνετε με την ρίψη  κάθε είδους απορριμμάτων και ιδιαιτέρων ευπαθών ειδών που αλλοιώνονται εύκολα, καθώς και ειδών συσκευασίας.

Μετά την λήξη λειτουργίας της λαϊκής αγοράς υποχρεούστε να συλλέγετε τα ευπαθή και δύσοσμα απορρίμματα σε πλαστικές ανθεκτικές σακούλες καλά κλεισμένες και να τις εναποθέτετε στον πλησιέστερο κάδο απορριμμάτων και όχι εκτός των κάδων.

Τα απορρίμματα θα πρέπει να διαχωρίζονται σε ανακυκλώσιμα και μη ανακυκλώσιμα. Τα ανακυκλώσιμα υλικά αδειάζονται χύμα μέσα στους μπλε κάδους.»

Ο Δήμος Ξάνθης δίνει βαρύτητα στην συνεργασία των εμπλεκομένων καταστηματαρχών και υπευθύνων, καθώς η καθαρή πόλη είναι υπόθεση όλων. Και μάλιστα, τονίζεται ότι η καθαρή Ξάνθη αποτελεί σημείο αναφοράς και για τους επισκέπτες, ιδιαιτέρως σημαντικό, που προβάλλει την πόλη.

Στις επιστολές υπενθυμίζεται ότι μεγαλύτερη σημασία έχει η κατανόηση της συμβολής όλων, ώστε η καθαρή πόλη να γίνει υπόθεση του καθενός  από τη δική του θέση και με τον δικό του τρόπο.