Το ποσό των 25 εκ. ευρώ κατανέμεται σε όλους τους δήμους της χώρας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενόψει και της έναρξης της σχολικής χρονιάς.

Η κατανομή για τους Δήμους της Ξάνθης ανέρχεται σε 368.720 ευρώ
Δήμος Ξάνθης 207.960,00
Δήμος Αβδήρων  60.560,00
Δήμος Μύκης 58.430,00
Δήμος Τοπείρου 41.770,00
249
57202
ΑΒΔΗΡΩΝ
ΞΑΝΘΗΣ
60.560,00
250
57203
ΜΥΚΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
251
57204
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
207.960,00
252
57206
ΤΟΠΕΙΡΟΥ
ΞΑΝΘΗΣ
41.770,00