Δεν προκαλεί ιδιαίτερες αλλαγές στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που κατατέθηκε για την αναδιοργάνωση των αστυνομικών υπηρεσιών.

Στην περίπτωση της Ξάνθης διατηρείται το Αστυνομικό Τμήμα Σταυρούπολης, αναναθμίζεται ο αστυνομικός σταθμός του Ευλάλου στο Αστυνομικό Τμήμα Τοπείρου και αλλάζει όνομα το Τμήμα της Γενισέας που πλέον θα ονομάζεται Αστυνομικό Τμήμα Αβδήρων. Τέλος, οι αρμοδιότητες του αστυνομικού σταθμού Σελέρου περνούν στο αστυνομικό τμήμα της Ξάνθης.

Αναλυτικά το ΠΔ προβλέπει:

1. Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης λειτουργούν το Επιτελείο και οι ακόλουθες Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αυτή:

α. Αστυνομικό Τμήμα Ξάνθης,
β. Τμήμα Ασφάλειας Ξάνθης,
γ. Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης,
δ. Αστυνομικό Τμήμα Αβδήρων,
ε. Αστυνομικό Τμήμα Τοπείρου,
στ. Αστυνομικό Τμήμα Σταυρούπολης,
ζ. Αστυνομικό Τμήμα Εχίνου,
η. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Κοτύλης και
θ. Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Ξάνθης.

2. Στην ίδια Διεύθυνση λειτουργεί επίσης ο Αστυνομικός Σταθμός Μύκης, ο οποίος εδρεύει στη δημοτική ενότητα Μύκης του δήμου Μύκης και υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Εχίνου.

3. Έδρα των Υπηρεσιών της παραγράφου 1 ορίζεται ο ομώνυμος δήμος πλην των περιπτώσεων Σταυρούπολης, Εχίνου και Κοτύλης, που είναι οι αντίστοιχοι οικισμοί.

Οι αλλαγές μετά την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος, υπολογίζεται ότι θα εφαρμοστούν από το νέο έτος.