Εκτιμώντας τα θέματα στα δύο μαθήματα, στα οποία εξετάστηκαν οι υποψήφιοι των Πανελληνίων τη Δευτέρα, ο φροντιστής Η. Ζωγράφος, αναφέρει:

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Τα θέματα της Φυσικής ήταν με σαφήνεια διατυπωμένα και δεν έκρυβαν παγίδες για τους εξεταζόμενους. Κάλυπταν ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι της ύλης και σίγουρα ήταν ευκολότερα από προηγούμενες χρονιές. Ειδικά το Δ θέμα, που παραδοσιακά παρουσιάζει δυσκολίες, ήταν το ευκολότερο της πενταετίας. Μικρή δυσκολία παρουσίαζε το Β θέμα, ενώ το Γ θέμα λυνόταν από την ύλη και τις γνώσεις που έχουν αποκομίσει οι μαθητές από την Α΄και Β΄Λυκείου. Λείπει η δύσκολη άσκηση, αυτή που θα διακρίνει τους άριστους από τους πολύ καλούς μαθητές. Όλες οι απαντήσεις είναι αναρτημένες στο www.zografos.edu.gr

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Τα θέματα ήταν σαφή, δίχως προβλήματα στη διατύπωσή τους, πιο σύνθετα, όμως και πιο πολλά σε σχέση με πέρυσι. Απαιτούσαν σωστή μελέτη και κατανόηση του σχολικού βιβλίου και της ύλης κι όχι απλά απομνημόνευση. Ειδικότερα, το Γ1 και το Δ1 απαιτούσαν πολύ καλή συνθετική ικανότητα και το Δ1 ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό, καθώς ο συνδυασμός σχολικού βιβλίου και πηγών έπρεπε να είναι αρκετά αναλυτικός. Ενδεχομένως να δημιουργήθηκε σε κάποιους μαθητές πρόβλημα διαχείρισης χρόνου. Αξιοσημείωτο είναι ότι για πρώτη φορά μετά από χρόνια δόθηκε ως πηγή παράθεμα από το σχολικό βιβλίο (κείμενο Β από τη Γ1, σελ. 79 του σχολικού).  Το Κείμενο Α από την Γ1 υπάρχει στις σελ. 321-322 του βιβλίου του Φροντιστηρίου μας και το Κείμενο Β από την ερώτηση Δ1 υπάρχει στη σελ. 283 του βιβλίου μας.

Όλες οι απαντήσεις, είναι αναρτημένες στο www.zografos.edu.gr
Τέλος φόρμας