Σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Ξάνθης, ενόψει της εφαρμογής του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, αναφέρει:

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ανεργίας και της επανένταξης των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας ο Δήμος Ξάνθης, μετά από συναντήσεις του Δημάρχου κ. Χαράλαμπου Δημαρχόπουλου και στελεχών του Δήμου μας στο υπουργείο εργασίας, εξασφάλισαν πεντακόσιες πέντε νέες θέσεις εργασίας, με οκτάμηνες συμβάσεις.

Τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, “νέας γενιάς” όπως χαρακτηρίζονται, πέρα από την αντιμετώπιση της ανεργίας και την επανασύνδεση των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας, στοχεύουν και στην προαγωγή της κοινής ωφέλειας, μέσω της σύζευξης των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με την κάλυψη κοινωνικών αναγκών.

Η έναρξη του προγράμματος εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει αμέσως μετά το καλοκαίρι.

Τα οφέλη για την τοπική κοινωνία από την εφαρμογή των προγραμμάτων, θα ενισχύσουν την προσπάθεια για την επανένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας και στη βελτίωση των παρεχόμενων από τον Δήμο μας υπηρεσιών, με έργα και δράσεις στους τομείς του περιβάλλοντος, των κοινωνικών παρεμβάσεων, καθώς και σε έργα βελτίωσης και συντήρησης υποδομών.