Σε ανακοίνωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, μετά το σχετικό θόρυβο και την ερώτηση του βουλευτή του Ποταμιού Αχμέτ Ιλχάν στην Βουλή, διευκρινίζεται:

Σε σχέση με τα λεχθέντα ή γραφόμενα τις τελευταίες μέρες όσον αφορά τη λειτουργία των μειονοτικών σχολείων διευκρινίζονται τα παρακάτω:

Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λωζάνης και τα σχετικά Μορφωτικά Πρωτόκολλα, τα μειονοτικά σχολεία είναι δίγλωσσα. Και εξ αυτής, είναι πάγια θέση της χώρας μας και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η ανεμπόδιστη χρήση και των δύο γλωσσών στα εκπαιδευτικά προγράμματα και στις συνδεόμενες με αυτά λειτουργίες και διαδικασίες των μειονοτικών σχολείων.

Δυστυχώς, όμως, παρατηρήθηκε το φαινόμενο να μην χρησιμοποιείται η μία από τις δύο γλώσσες σε κάποιες διαδικασίες που συνδέονται με την λειτουργία του σχολείου (ανακοινώσεις προς τους μαθητές κλπ) αλλά και με την εκπροσώπηση των συναδέλφων δασκάλων στα επίσημα όργανα διοίκησης της εκπαίδευσης, γεγονός που δημιούργησε προβλήματα  εντός της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Με στόχο την επίλυση αυτών των προβλημάτων εκδόθηκαν συγκεκριμένες οδηγίες. Επιλέχθηκε η έκδοση γενικών οδηγιών διότι σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε οι συγκεκριμένες συμπεριφορές να προσωποποιηθούν, γεγονός που δεν συμβάλλει στην διατήρηση σχέσεων συνεργασίας, διαλόγου και αλληλοσεβασμού εντός της εκπαιδευτικής κοινότητας. Αυτά είναι τα γεγονότα.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, αλλά και όλα τα στελέχη της, παραμένουμε προσηλωμένοι στον κεντρικό μας στόχο που είναι, η καλύτερη δυνατή λειτουργία όλων των σχολείων, χωρίς καμία διάκριση, προς όφελος των μαθητών μας.