Σε ανακοίνωση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΔΠΘ αναφέρεται .

Για 4η συνεχόμενη χρονιά, στα πλαίσια του δόγματος “Αριστεία-Επιστήμη-Καινοτομία” που αποτελεί τον στρατηγικό στόχο του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΔΠΘ έχουμε οργανώσει το πρωτοποριακό όχι μόνο για τα ελληνικά αλλά και για τα διεθνή δεδομένα μάθημα Επιχειρηματικότητα ΙΙ. Επιχειρείται στο Εαρινό εξάμηνο σπουδών των 4ετών φοιτητών η άμεση σύνδεση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και εξειδίκευσης των φοιτητών του τμήματός μας με τις επιχειρήσεις με πρωτοποριακό τρόπο.

Στόχος μας είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (Consulting) στις επιχειρήσεις της Κομοτηνής αλλά και της ευρύτερης περιοχής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που αποτελεί τον ζωτικό χώρο του Τμήματος και του ΔΠΘ. Έτσι, δημιουργήθηκαν 26 Consulting Groups που αποτελούνται από 5-7 τελειόφοιτους φοιτητές μας, με επίβλεψη από εμένα και τις υποψήφιες διδάκτορες κ. Άννα Αγραπετίδου και Μαρία Ματθαίου. Οι φοιτητές αυτοί έχουν αναλάβει να βρουν τοπικές επιχειρήσεις όπου θα παρέχουν δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Η δράση αυτή έχει τους εξής στόχους:
•    Αξιοποίηση της εξειδικευμένης σχετικής εργασιακής εμπειρίας στον χώρο των επιχειρήσεων και του Consulting των διδασκόντων.
•    Αξιοποίηση και ανάδειξη των εξειδικευμένων γνώσεων των φοιτητών/τριών στην Οικονομική Επιστήμη και την Διοίκηση Επιχειρήσεων.
•    Απόκτηση από τους φοιτητές μας σημαντικής εμπειρίας σε πραγματικές συνθήκες Consulting και σε πραγματικές επιχειρήσεις.
•    Υποστήριξη των επιχειρήσεων της περιοχής με την παροχή δωρεάν εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες μετά την κρίση και τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
•    Διάχυση της εξειδικευμένης γνώσης των φοιτητών στην τοπική κοινωνία.
•    Μακροπρόθεσμη και διαρκή σύνδεση του επιστημονικού δυναμικού του ΔΠΘ σε επίπεδο διδασκόντων και φοιτητών με τον παραγωγικό ιστό της ευρύτερης περιοχής.
•    Αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων.

Οι 29 Συμβουλευτικές Ομάδες (Consulting Groups) αναζήτησαν και βρήκαν επιχειρήσεις οι οποίες δέχτηκαν να συνεργαστούν με τους φοιτητές για να τους παρέχουν δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες. Τα Consulting Groups θα έχουν μια διαρκή συνεργασία στην διάρκεια του εξαμήνου με τις επιχειρήσεις αυτές. Η συνεργασία αυτή Θα εστιάσει σε συζητήσεις μέσω οργανωμένων και δομημένων επιστημονικά συνεντεύξεων με τους ιδιοκτήτες, την διοίκηση και τους υπαλλήλους της επιχείρησης/πελάτη, αλλά και παρατήρησης των διαδικασιών και λειτουργιών τους, ερωτηματολόγια που αφορούν στο management και marketing, έρευνα αγοράς, χρηματοοικονομική ανάλυση και προβλέψεις, σύνταξη Business Plan, κλπ.

Ήδη οι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες έχουν αναθέσει στους φοιτητές μας ανάμεσα στα άλλα τις εξής δραστηριότητες:
•    Την αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων
•    Την αποτίμηση της αξίας των επιχειρήσεων
•    Προβλέψεις ζήτησης συγκεκριμένων αγορών
•    Σύνταξη Business Plan
•    Διενέργεια έρευνας αγοράς
•    Ανάπτυξη marketing και προώθησης
•    Σχεδιασμός ιστοσελίδων και web marketing
•    Έρευνα και αξιοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ
•    Καθώς και συγκεκριμένα προβλήματα ή απαιτήσεις των επιχειρήσεων σε logistics, ανθρώπινους πόρους, παραγωγικές διαδικασίες, κλπ.

Η εμπειρία των δύο προηγούμενων ετών έχει δείξει ότι οι συμβουλευτικές ομάδες μας έχουν φέρει λύσεις σε σημαντικά θέματα που αντιμετώπιζαν τοπικές επιχειρήσεις, έχουν διεξάγει έρευνες αγοράς με σημαντικά αποτελέσματα για την επιχείρηση και έχουν παραδώσει λεπτομερή Consulting Reports που αφορούν σε διάφορα θέματα αριστοποίησης των διαδικασιών διοίκησης, παραγωγής, διάθεσης και προώθησης πωλήσεων. Η εμπειρία των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων ήταν τόσο καλή ώστε κάποιες από αυτές επιβράβευσαν με υποτροφίες, χρηματικά βραβεία και συστατικές επιστολές τους φοιτητές μας.