Ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η έγκριση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου EMERGE (Empowering the Margins of Europe through Regional and Global Engagement) με χρηματοδότηση ύψους 14,5 εκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, στο οποίο το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης συμμετέχει ως βασικός εταίρος. Με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή 28/6/2024, εγκρίθηκαν 14 νέες Συμμαχίες Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων που έρχονται να προστεθούν στις 50 υφιστάμενες που προέκυψαν τα τελευταία τρία χρόνια.

Τα αποτελέσματα σηματοδοτούν ένα ορόσημο για τον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατής Εκπαίδευσης αλλά και για το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, καθώς ο στόχος της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Πανεπιστήμια ήταν να δημιουργηθούν τουλάχιστον 60 Συμμαχίες Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων που θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον 500 πανεπιστήμια έως τα μέσα του 2024. Τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια αποτελούν θεσμό της Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης και αφορούν συμμαχίες που σκοπεύουν να εξελιχθούν στα Πανεπιστήμια του μέλλοντος, ενισχύοντας την ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και τη σύνδεσή της με την Έρευνα, την Καινοτομία, και την Κοινωνία.

Με την ανακοίνωση του αποτελέσματος, ο Πρύτανης του ΔΠΘ Καθηγητής Φώτιος Μάρης εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του καθώς μετά από 50 χρόνια λειτουργίας το ΔΠΘ βλέπει να ανοίγονται καινούριοι δρόμοι που θα καθορίσουν τη μελλοντική του πορεία. Είναι μεγάλη επιτυχία η έγκριση της Συμμαχίας EMERGE για τα πανεπιστήμια που είναι εταίροι σε αυτήν, και θα καθορίσει τη μελλοντική πορεία στον ανταγωνιστικό πλέον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η σκληρή και συντονισμένη δουλειά των μελών του ΔΠΘ ανταμείφτηκε, και υπάρχει ιδιαίτερος ενθουσιασμός για την επιτυχία αυτή. Η πανεπιστημιακή κοινότητα του ΔΠΘ δεσμεύεται να αξιοποιήσει το περιφερειακό πλεονέκτημα για να καλλιεργήσει ευέλικτες και καινοτόμες προσεγγίσεις για τη συνδημιουργία γνώσης και την ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου. Μέσα από τις συνεργατικές προσπάθειες, ο στόχος είναι η γεφύρωση της περιφερειακής και εθνικής ανάπτυξης με παγκόσμια συνδεσιμότητα. Ο δρόμος που ανοίγει σήμερα συνιστά μεγάλη πρόκληση και ευκαιρία για το ΔΠΘ και για τους εταίρους στο EMERGE.