Σε απαγόρευση της Κυκλοφορίας λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς προχωρά ο Δήμος Ξάνθης. Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου:

Ο Δήμος Ξάνθης, ενημερώνει ότι, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 137276/1553/30-04-2024 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ξάνθης και κατόπιν εισήγησης της Δ/νσης Πυρ/κων Υπηρεσιών Ν. Ξάνθης με το αριθ. πρωτ. : 1464 Φ.702.15/27-06-2024 έγγραφο της και την κοινοποίηση του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γ.Γ.Π.Π. για την 28-6-2024 που για την Π.Ε. Ξάνθης προβλέπεται δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς 3, και για όσο ο δείκτης παραμένει υψηλός (3 και μεγαλύτερος), θα ισχύει απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων, εντός του περιαστικού Δάσους του Δήμου Ξάνθης που περιλαμβάνει και το Δασύλλιο βόρεια του οικισμού Κιμμερίων με εξαίρεση των περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 130 του ν.4926/2022 (πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται στις περιοχές του άρθρου 129, αποκλειστικά για την μετακίνηση τους από και προς την κατοικία ή εργασία τους, καθώς και πρόσωπα που μετακινούνται εντός του οδικού δικτύου).