Ξάνθη, 29 Μάϊου 2024 – Η Sunlight Group, μέλος του Ομίλου Olympia, ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση ενός σημαντικού εκπαιδευτικού προγράμματος πρώτων βοηθειών στο βιομηχανικό της συγκρότημα στην Ξάνθη, με στόχο την εκπαίδευση των εργαζομένων της στην αντιμετώπιση περιστατικών έκτακτης ανάγκης.

Με επικεφαλής τον Χρήστο Δημητριάδη, Υπεύθυνο Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος και σε συνεργασία με τα Παραρτήματα Ξάνθης και Ροδόπης της καταξιωμένης Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε από τον Ιανουάριο έως τον Απριλίου του 2024, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της Sunlight να θέτει ως προτεραιότητα την ασφάλεια και την ευημερία των ανθρώπων της.

Το πρόγραμμα που παρακολούθησαν 112 εργαζόμενοι, αποτελούνταν από δύο σημαντικές θεματικές: τη Βασική Τραυματολογία και την Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση BLS. Οι συνεδρίες τραυματολογίας αφορούσαν σε θέματα ζωτικής σημασίας όπως αιμορραγία, ακρωτηριασμούς, κατάγματα, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, εγκαύματα, δηλητηριάσεις, χρήση φορείου, αλλεργίες ενώ περιλάμβαναν πρακτικές επιδείξεις.

Τα σεμινάρια Βασικής Υποστήριξης Ζωής (BLS), τα οποία συντόνισε ο κ. Χάρης Παπαμαρκάκης, Διευθυντής Εκπαίδευσης της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, κάλυψαν τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές πτυχές, συμπεριλαμβανομένων των θωρακικών συμπιέσεων, των εμφυσήσεων και της σωστής χρήσης ενός αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή. Στο τέλος των εκπαιδεύσεων, οι συμμετέχοντες έλαβαν σχετική πιστοποίηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης, με ισχύ για τρία έτη και Ευρωπαϊκή αναγνώριση, επιβεβαιώνοντας την επάρκειά τους στο πρόγραμμα BLS.

Ο Κυριάκος Ταφανίδης, Διευθυντής Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος της Sunlight Group, υπογράμμισε: «Στη Sunlight Group, η ασφάλεια και η ευημερία των εργαζομένων μας είναι πρωταρχικής σημασίας. Στο πλαίσιο της δέσμευσής μας για τη διατήρηση των υψηλότερων προτύπων ασφαλείας στον χώρο εργασίας, προχωρήσαμε στην υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος πρώτων βοηθειών με στόχο τη δημιουργία ενός κατάλληλα καταρτισμένου προσωπικού για την αντιμετώπιση περιστατικών που χρήζουν άμεσης παρέμβασης. Μέσα απ’ αυτές τις δράσεις θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα ότι η παροχή πρώτων βοηθειών μπορεί και πρέπει να είναι υπόθεση όλων μας. Ευχαριστούμε την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης που μας βοήθησε να ενισχύσουμε την ομάδα μας με τις απαραίτητες δεξιότητες προκειμένου να μπορεί να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στην εργασία».

Ο Γιώργος Καργιώτης, από το Παράρτημα της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης του Νομού Ξάνθης, σχολίασε: «Η συνεργασία μας με τη Sunlight υπογραμμίζει τις προσπάθειές μας για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Μέσω της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, προσφέραμε στους εργαζόμενους της Sunlight που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, τα απαραίτητα εργαλεία και τις γνώσεις ώστε να μπορούν να αναγνωρίσουν ένα επείγον περιστατικό και να παρέχουν την κατάλληλη βοήθεια και φροντίδα όταν υπάρξει ανάγκη».