Η οικονομική άνθηση που γνώρισε η περιοχή στα τέλη του 19 ου αιώνα με την
παραγωγή, την επεξεργασία και την εμπορία του καπνού είχε ιδιαίτερο αποτύπωμα και στην
οικιστική ανάπτυξη της πόλης. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου νέοι συνοικισμοί
δημιουργήθηκαν τριγύρω από τα επιβλητικά συγκροτήματα των καπναποθηκών για να
στεγάσουν τους ετερόκλητους πληθυσμούς που έρχονταν στην πόλη για να εργαστούν. Μια
τέτοια περιοχή με έντονα πολυεθνοτικό χαρακτήρα ήταν η συνοικία Χατζησταύρου, όπου
Εβραίοι, Αρμένιοι και Σλαβόφωνοι χριστιανοί συνοικούσαν στο εσωτερικό της από τα τέλη του 19 ου αιώνα μέχρι και το πρώτο μισό της δεκαετίας του 1940.

Στο πλαίσιο αυτής της περιήγησης θα περπατήσουμε σε διάφορα σημεία της πόλης
που συνδέονται στενά με την παρουσία αυτών των εθνοθρησκευτικών ομάδων. Θα
περιηγηθούμε στους δρόμους μιας πολυεθνοτικής συνοικίας του μεσοπολέμου και θα
επισκεφθούμε τους χώρους, όπου βρίσκονταν τα θρησκευτικά κέντρα και τα κοινοτικά τους
ιδρύματα. Θα συζητήσουμε για τους λόγους της εγκατάστασής τους στην περιοχή και θα
παρακολουθήσουμε τη διαδρομή τους σε όλο το χρονικό διάστημα από τα τέλη του 19 ου αιώνα μέχρι και τη δεκαετία του 1940. Με τον τρόπο αυτό θα μας δοθεί η δυνατότητα να
κατανοήσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε Κοινότητας και να γνωρίσουμε πτυχές
από το ποικιλόμορφο πολιτισμικά παρελθόν της περιοχής. Η περιήγηση θα πλαισιωθεί με
αποσπάσματα προφορικών μαρτυριών και λογοτεχνικών κειμένων, καθώς και με πλούσιο
φωτογραφικό υλικό. Επιπλέον, θα επισκεφθούμε τους χώρους της Αρμένικης Εκκλησίας και
Λέσχης και θα γνωρίσουμε την ιστορία της Κοινότητας από τον Πρόεδρό της κ. Τακβόρ
Καραογλανιάν.

Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2023, ώρα 11:30 π.μ.
Κόστος συμμετοχής: 7 ευρώ

Υπεύθυνος περιήγησης/δηλώσεις συμμετοχής: Δημήτρης Καλογιαννίδης, ιστορικός –
υποψήφιος διδάκτορας ΔΠΘ (6976266393)
Διοργάνωση: Ιστοριοτοπίες

Οι Ιστοριοτοπίες είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που ασχολείται με την
έρευνα και την ανάδειξη της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας. Μέσα από την υλοποίηση
διαφόρων επιμορφωτικών δράσεων, όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια και
θεματικές περιηγήσεις έχει ως στόχο τη διάχυση της ιστορικής γνώσης στην τοπική κοινωνία
και την καλλιέργεια μιας ουσιαστικής και βιωματικής επαφής με το παρελθόν με απώτερο
σκοπό την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των πολιτών πάνω σε ζητήματα που αφορούν την
τοπική ιστορία και τον τοπικό πολιτισμό.